Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem, protože dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, byl schválen již před více než ...


Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Monografie se zabývá problematikou úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních věd. Je zaměřená na studium teoretických a metodologických přístupů v procesu jejich konstituování a rozvoje.


Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení.


Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície.


Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku 2013...


Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Non-contact methods of data acquisition of point coordinates have been widely used in various fields of science and technology as well as in various industries, such as construction, medicine and arts.


Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

The monograph submitted to the readers brings an overview of the state of the art and directions for further development in the field of hollow thin sheet axisymmetric parts production using metal spinning.


Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám trestní odpovědnosti mládeže za ...


Novinka - Úskalí spolkového práva

Novinka - Úskalí spolkového práva

Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společenstva? Může mít společenství vlastníků rozhodčí komisi jako spolek a co vlastně má dělat?


Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi.


Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe.


Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či ...


Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Publikace se zabývá institutem, který je esenciální pro obor moderního trestního práva. Bez práva na obhajobu a bez obhájců si nelze představit existenci spravedlivého soudního trestního řízení. Diskuze o této problematice je podstatná zejména v současnosti...


Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie, tak i ekonomické praxe. Seznamuje čtenáře se zobrazováním hospodářských operací v účetnictví podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou, obchodem nebo ...


Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

I ve třetím vydání publikace zachovává strategickou orientaci druhého vydání – publikaci tedy profiluje zaměření na finanční řízení podniku s důrazem na využití potenciálu finanční analýzy v procesech finančního řízení.


Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ústavního práva České republiky, státovědy a ...


Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

Směřujeme k totalitární společnosti, kde budou svobodní lidé odklizeni na ostrovy, nebo všechny pokusy vytvořit lepší svět zlikviduje diktatura nadnárodních korporací? To jsou vize Aldouse Huxleyho, které nastínil ve svých románech.


Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za ...


Novinka - Byzantská filozofia

Novinka - Byzantská filozofia

Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra.


Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

Druhé vydání učebnice reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o finanční vědě a vědě o finančním právu, ...


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25