Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Novinka - Úskalí spolkového práva

Novinka - Úskalí spolkového práva

Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společenstva? Může mít společenství vlastníků rozhodčí komisi jako spolek a co vlastně má dělat?


Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi.


Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe.


Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či ...


Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Publikace se zabývá institutem, který je esenciální pro obor moderního trestního práva. Bez práva na obhajobu a bez obhájců si nelze představit existenci spravedlivého soudního trestního řízení. Diskuze o této problematice je podstatná zejména v současnosti...


Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie, tak i ekonomické praxe. Seznamuje čtenáře se zobrazováním hospodářských operací v účetnictví podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou, obchodem nebo ...


Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

I ve třetím vydání publikace zachovává strategickou orientaci druhého vydání – publikaci tedy profiluje zaměření na finanční řízení podniku s důrazem na využití potenciálu finanční analýzy v procesech finančního řízení.


Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ústavního práva České republiky, státovědy a ...


Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

Směřujeme k totalitární společnosti, kde budou svobodní lidé odklizeni na ostrovy, nebo všechny pokusy vytvořit lepší svět zlikviduje diktatura nadnárodních korporací? To jsou vize Aldouse Huxleyho, které nastínil ve svých románech.


Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za ...


Novinka - Byzantská filozofia

Novinka - Byzantská filozofia

Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra.


Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

Druhé vydání učebnice reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o finanční vědě a vědě o finančním právu, ...


Zemřel prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.

Zemřel prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk se připojuje ke kondolencím pozůstalým prof. JUDr. Zdeňka Kučery, DrSc., našeho dlouholetého autora, který zemřel dne 23. 12. 2016, ve věku nedožitých 89 let. Čest jeho památce.


Vernisáž fotografií s názvem „Šermířská bitevní“

Vernisáž fotografií s názvem „Šermířská bitevní“

Dne 14. prosince 2016 se v prostorách Literární kavárny Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. uskutečnila vernisáž fotografií s názvem „Šermířská bitevní“. Jedná se o souborné dílo podvodních fotografií oceněné v Bruselu titulem QEP - Qualified ...


Novinka - Náhrada reflexní škody společníků korporací

Novinka - Náhrada reflexní škody společníků korporací

Publikace se zabývá institutem, který dosud nebyl v české právní literatuře popsán, a to reflexní škodou. Reflexní škoda je škoda způsobená jednáním, které porušuje právní normu, a již utrpí osoba, která není účastníkem právního závazku vzniklého porušením ...


Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené ...


Novinka - Strategie civilního procesu

Novinka - Strategie civilního procesu

Publikace vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, protože co nejkomplexněji představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry ...


Novinka - Texty ke studiu římského práva soukromého, 2. vydání

Novinka - Texty ke studiu římského práva soukromého, 2. vydání

Publikace představuje soubor přeložených fragmentů z nejvýznamnější památky římského práva Digest, která jsou součástí rozsáhlé kodifikace převážně soukromého práva východořímského císaře Justiniána z 6. století po Kr. Každý z fragmentů představuje jeden ...


Novinka - Soubor zákonů. Soukromé právo

Novinka - Soubor zákonů. Soukromé právo

Soubor zákonů „Soukromé právo“ spojuje na jednom místě nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dva základní stavební kameny rekodifikace soukromého práva, s dalšími důležitými a souvisejícími předpisy, jako je například zákon o zvláštních ...


Novinka - Kriminológia, 3. vydanie

Novinka - Kriminológia, 3. vydanie

Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktualizácie pôvodných kapitol (Predmet, miesto a úlohy kriminológie, Fenomenológia a etiológia kriminality, Páchateľ a obeť trestnej činnosti, Prevencia kriminality) bolo doplnené o dve nové kapitoly – Metodológia ...


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25