Manažerské rozhodování - Postupy, metody a nástroje, 3. vydání

Fotr Jiří, Švecová Lenka a kolektiv

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování organizačních jednotek v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování. Cílem této publikace je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Autor knihyFotr Jiří, Švecová Lenka a kolektiv
VydavatelEkopress
ISBN978-80-87865-33-0
Počet stran478
FormátA5
Místo vydáníPraha
Rok vydání2017