Právo veřejných podpor EU

Malíř Jan

Práce se pokouší zmapovat hmotněprávní aspekty práva veřejných podpor EU. V své první části nastiňuje vývoj unijního práva veřejných podpor a srovnává evropskou regulaci s regulací obsaženou v právu světového obchodu. Ve své druhé části analyzuje definici veřejné podpory v právu EU a jednotlivá kritéria, podle kterých se opatření členského státu kvalifikují jako zakázaná veřejná podpora. Třetí část práce se zaměřuje na to, kdy jsou v právu EU připuštěny výjimky z tohoto zákazu. Práce vychází z teze, že pojem veřejné podpory a rozsah regulace veřejných podpor je určen nejen právními, ale rovněž ekonomickými a politickými ohledy.

Autor knihyMalíř Jan
VydavatelÚstav státu a práva AV ČR
ISBN978-80-8743-911-1
Počet stran304
FormátA5
Místo vydáníPraha
Rok vydání2014