Distribuce

Distribuce po České i Slovenské republice se specializuje na rozvoz právnické, ekonomické, filosofické, politologické, antropologické, sociologické, psychologické a další humanitně zaměřené literatury. Součástí nabídky je i zahraniční literatura.

Distribuci zajišťuje:

Aleš Čeněk, s.r.o. - Distribuce odborné literatury a skript
Řipská 23,
130 00, Praha 3
mob.tel.: +420 739 277 277
distribuce@alescenek.cz
otevřeno: pondělí až pátek 9-17h

Nabízíme produkci těchto nakladatelů:

Academia, ANAG, ASPI Publishing, Barrister Principal, BB Art, Bilance, Bohemian Ventrueres, Cambridge, CERM, C.H.Beck, CDK - Centrum pro studium demokratické literatury, Computer Press, Dokořán, Doplněk, Eupress - Vysoká škola finanční a správní, Eurolex, Epocha, Eurounion, Filosofia - Ústav filosofie Akademie věd ČR, Fin Publishing, Fragment, Fraus, Galén, Grada, Huber, Hilar Babůrek, ISV, Karolinum - Univerzita Karlova Praha, KEY Publishing, Koršach, Klett nakladatelství, Labyrint, LEDA, Liberální institut, Libri, Longman, Management Press, Melandrium, Mezinárodní politologický ústav MU Brno, MU Brno, Nakladatelství Leges, Nakladatelství Lidové noviny, NS Svoboda, Nakladatelství Olomouc, Oeconomica - vydavatelství VŠE Praha, Oikoymenh, Orac, Oxford, Paido, Paseka, Polygon, Polyglot, Portál, Pragma, Police History, Pragoeduca, Professional Publishing, Prostor, Profem, Prospektrum, Rubico, Sagit, SLON - Sociologické nakladatelství, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Spotřebitel.cz, Themis, Trade Links, Triton, UP Olomouc, Ústav mezinárodních vztahů, Votobia, Vyšehrad, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Vydavatelství 999 Jaroslav Samek, Závěrka, a další...

Informace pro spotřebitele