Kategorie Antikvariát zahrnuje antikvariátní literaturu rozdělenou do dalších oddílů, mezi které patří Právo, Ekonomie, Psychologie, Sociologie, ale také Staré tisky.
 


1 2 3 4 5 6 ... 90 Další

Majetkoprávní jednání občanů

Antikvariát
Kód: PKP0003

Autor knihy: Brázda Jiří
Vydavatel: Právní poradce práce

Cena 20Cena bez DPH 20.00
Skladem

Přílohy č.16 vyhlášky 5/1987 Sb. Doslovné znění předpisů

Antikvariát
Kód: PKP0002

Autor knihy: Ošťádal Aleš
Vydavatel: Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

Cena 10Cena bez DPH 10.00
Skladem

Stavební zákon v činnosti mstních národních výborů

Antikvariát
Kód: 52-205-81

Vydavatel: Federální ministerstvo pro techický a investiční rozvoj

Cena 20Cena bez DPH 20.00
Skladem

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Antikvariát
Kód: 501-21-857

Autor knihy: Filipec Josef a kolektiv
Vydavatel: Academia

Cena 70Cena bez DPH 70.00
Skladem

Od rukopisu ke knize a časopisu

Antikvariát
Kód: 04-606-83

Autor knihy: Šalda Jaroslav
Vydavatel: SNTL

Cena 50Cena bez DPH 50.00
Skladem

Přehled platných právních předpisů

Antikvariát
Kód: 59-139-82

Autor knihy: Kolektiv autorů
Vydavatel: SEVT Praha

Cena 50Cena bez DPH 50.00
Skladem

Provádějící a související předpisy k občanskému zákoníku

Antikvariát
Kód: 80-901210-6-3

Autor knihy: Bičovský Jaroslav, Holub Milan
Vydavatel: Linde Praha, a.s.

Cena 30Cena bez DPH 30.00
Skladem

Sousedská práva podle součastné úpravy občanského zákoníku a správního práva

Antikvariát
Kód: 80-85647-69-9

Autor knihy: Wurstová Jana, Holub Milan, Bičovský Jaroslav
Vydavatel: Linde Praha, a.s.

Cena 50Cena bez DPH 50.00
Skladem

Vzory právních podání pro občany

Antikvariát
Kód: 11-033-86

Autor knihy: Handl Vlastimil a kol.
Vydavatel: Panorama Praha

Cena 50Cena bez DPH 50.00
Skladem

Nervové záchvaty a epilepsie

Antikvariát
Kód: 08-043-85

Autor knihy: Servit Zdeněk
Vydavatel: Avicentrum

Cena 30Cena bez DPH 30.00
Skladem

Občanský soudní řád a předpisy související

Antikvariát
Kód: 2213-2260

Autor knihy: Winterová Alena, Pokorný Milan, Rubeš Josef
Vydavatel: Linde Praha, a.s.

Cena 50Cena bez DPH 50.00
Skladem

Sborník textů k ověřování zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě

Antikvariát
Kód: UVTEI 72116

Autor knihy: Hegenbart Miroslav a kol.
Vydavatel: Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

Cena 30Cena bez DPH 30.00
Skladem

Posuzování jednoduchých a drobných staveb

Antikvariát
Kód: ÚVTEI 73159

Autor knihy: Doležal Jiří, Kračmer Dušan a kol.
Vydavatel: Státní komise pro vědeckotehcnický a investiční rozvoj

Cena 20Cena bez DPH 20.00
Skladem

Právní rádce chataře a chalupáře

Antikvariát
Kód: PF0509

Autor knihy: Wustrová
Vydavatel: Panorama

Cena 20Cena bez DPH 20.00
Skladem

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - Komentář

Antikvariát
Kód: LK3736

Autor knihy: Kotoučová Jiřina a kolektiv
Vydavatel: C.H.Beck

Cena 405Cena bez DPH 405.00
Skladem

Nová učebnice obchodní němčiny

Antikvariát
Kód: PA0003

Cena 80Cena bez DPH 80.00
Skladem

Cesty k beztřídní společnosti - třídní vztahy v období výstavby socialismu a komunismu

Antikvariát
Kód: FIL2211
FIL2211.jpg

Autor knihy: Machonin Pavel
Vydavatel: Státní nakladatelství politické literatury

Cena 58Cena bez DPH 58.00
Skladem

Staatsrecht - Grundkurs im öffentlichen Recht

Antikvariát
Kód: FIL2210
FIL2210.jpg

Autor knihy: Katz Alfred
Vydavatel: C. F. Müller

Cena 58Cena bez DPH 58.00
Skladem
 

E-knihy

  • Levná knihovna je portál umožňující pronájem elektronických odborných publikací z oborů právo, ekonomie, politologie, filosofie, psychologie a další. Jejím smyslem je zpřístupnit čtenářům odbornou literaturu za mimořádně nízké ceny.

1 2 3 4 5 6 ... 90 Další