Kategorie Právo zahrnuje právní literaturu rozdělenou do dalších oddílů, mezi které patří Autorské právo, Obchodní právo ale i Kriminalistika a Právní předpisy. Právní literatura v této kategorii je tvořena novými knihami - použité publikace najdete v sekci Antikvariát.


1 2 3 4 5 6 ... 285 Další

Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry

Novinka
Kód: 9788070809792
9788070809792.jpg

Autor knihy: Doušová Barbora, Bůzek František
Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Cena 435Cena bez DPH 395.46
Skladem

Základy odborné práce

Novinka
Kód: 9788024521626
9788024521626.jpg

Autor knihy: Radváková Věra, Sigmund Tomáš
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Cena 505Cena bez DPH 459.10
Skladem

Trestný poriadok. Veĺký komentár, 3. vydanie

Novinka
Kód: 9788081550706
9788081550706.jpg

Autor knihy: Čentéš Jozef a kolektív
Vydavatel: Eurokodex

Cena 1 960Cena bez DPH 1 781.84
Skladem

Právní rádce pro pracovníky ve zdravotnictví a klienty zdravotních pojišťoven

Novinka
Kód: 9788087785041
9788087785041.jpg

Autor knihy: Povolná Michaela
Vydavatel: Alfom

Cena 220Cena bez DPH 200.00
Skladem

Zákon směnečný a šekový. Komentář, 2. vydání s překladem zákona do angličtiny a němčiny

Novinka
Kód: 9788075525437
9788075525437.jpg

Autor knihy: Kotásek Josef
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 880Cena bez DPH 800.01
Skladem

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - Komentář

Novinka
Kód: 9788075525468
9788075525468.jpg

Autor knihy: Přikryl Vladimír, Čechová Jana
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 995Cena bez DPH 904.55
Skladem

Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech

Nově na webu
Kód: 9788087438732
9788087438732.jpg

Autor knihy: Báčová Marie
Vydavatel: ČKAIT

Cena 130Cena bez DPH 118.18
Skladem

Volebné právo a volebné systémy

Novinka
Kód: 9788081686344
9788081686344.jpg

Autor knihy: Domin Marek
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 456Cena bez DPH 414.55
Skladem

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár, 2. vydanie

Novinka
Kód: 9788081686092
9788081686092.jpg

Autor knihy: Paceková Tamara
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 636Cena bez DPH 578.19
Skladem

Penitenciaristika jako věda žalářní

Novinka
Kód: 9788074521317
9788074521317.jpg

Autor knihy: Jůzl Miloslav
Vydavatel: Univerzita Jana Amose Komenského

Cena 419Cena bez DPH 380.91
Skladem

Likvidace obchodních společností

Novinka
Kód: 9788074006463
9788074006463.jpg

Autor knihy: Josková, Pravdová, Zachardová
Vydavatel: C.H.Beck

Cena 390Cena bez DPH 354.55
Skladem

Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel

Novinka
Kód: 9788081686283
9788081686283.jpg

Autor knihy: Závadská Elena, Kokodičová Katarína
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 459Cena bez DPH 417.28
Skladem

Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel

Novinka
Kód: 9788081686269
9788081686269.jpg

Autor knihy: Závadská Elena, Kokodičová Katarína
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 745Cena bez DPH 677.28
Skladem

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár, 2. vydanie

Novinka
Kód: 9788081686245
9788081686245.jpg

Autor knihy: Mičudová Tatiana
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 305Cena bez DPH 277.28
Skladem

Správne právo hmotné. Osobitná časť

Novinka
Kód: 9788081686221
9788081686221.jpg

Autor knihy: Cepek Branislav a kolektív
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 770Cena bez DPH 700.01
Skladem

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

Novinka
Kód: 9788075525925
9788075525925.jpg

Autor knihy: Rigel Filip, Bouška Michal, Mlynář Robin
Vydavatel: Wolters Kluwer

Cena 540Cena bez DPH 490.91
Skladem

ÚZ č.1195 Katastr nemovitostí 2017

Novinka
Kód: 9788074882272
9788074882272.jpg

Autor knihy: kolektiv autorů
Vydavatel: Sagit

Cena 129Cena bez DPH 117.27
Skladem

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

Novinka
Kód: 9788074006517
9788074006517.jpg

Autor knihy: Dvořák, Machurek, Novotný, Šebesta a kolektiv
Vydavatel: C.H.Beck

Cena 2 390Cena bez DPH 2 172.75
Skladem
 

E-knihy

  • Levná knihovna je portál umožňující pronájem elektronických odborných publikací z oborů právo, ekonomie, politologie, filosofie, psychologie a další. Jejím smyslem je zpřístupnit čtenářům odbornou literaturu za mimořádně nízké ceny.

1 2 3 4 5 6 ... 285 Další