Soudní řád správní - Komentář

Antikvariát
Kód: FPR0201
fpr0201.jpg

Autor knihy: Potěšil, Brus, Hlouch a kol.
Vydavatel: Leges

Cena 1 043Cena bez DPH 1 043.00
Skladem

Český obchodník část druhá o směnkářství zvláště

Antikvariát
Kód: LK0937
lk0937.jpg

Autor knihy: Skřivana Antonína
Vydavatel: Směnečný řád v Praze

Cena 1 000Cena bez DPH 1 000.00
Skladem

Miscellanea historico-iuridica. Sborník prací o dějinách práva k oslavě šedesátin JUDra Jana Kaprasa

Antikvariát
Kód: LK1965
LK1965.jpg

Autor knihy: Vaněček Václav
Vydavatel: Nákladem vydavatelovým

Cena 1 000Cena bez DPH 1 000.00
Skladem

M. Brikcího z Licka Práva městská: dle textu z r. 1536

Antikvariát
Kód: LK1775
lk1775.jpg

Autor knihy: Bohemia (Kingdom), Brikcí z Licka, Josef Jireček, Hermenegild Jireček
Vydavatel: Nákladem "Právnické jednoty"

Cena 6 000Cena bez DPH 6 000.00
Skladem

Erörterung des Stämpel- und Tax-Gesetzes vom 27. Jaenner 1840 durch Anwendung der gesetzlichen

Antikvariát
Kód: LK1497
lk1497.jpg

Autor knihy: Kremer, Alois Silverius

Cena 2 073Cena bez DPH 2 073.00
Skladem1

Strafgesetz über Gefällsübertretungen

Antikvariát
Kód: LK1492
lk1492.jpg

Autor knihy: Ferdinand

Cena 2 100Cena bez DPH 2 100.00
Skladem

Bankovní zákony v republice Československé

Antikvariát
Kód: LK1478
lk1478.jpg

Autor knihy: Kypr O.

Cena 2 073Cena bez DPH 2 073.00
Skladem1

K dějinám rakouského taxovnictví I-II.

Antikvariát
Kód: LK1476
lk1476.jpg

Autor knihy: Drachovský Josef
Vydavatel: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

Cena 6 218Cena bez DPH 6 218.00
Skladem

Les voleurs, physiologie de leur moeurs et de leur langage. Ouvrage qui dévoile les ruses de tous...

Antikvariát
Kód: LK1419
lk1419.jpg

Autor knihy: E. F. Vidiocq
Vydavatel: Chez Ĺauter, Rue Du Pont-Luis-Philipe

Cena 6 000Cena bez DPH 6 000.00
Skladem

Zákonník zemský a Věstník vládní pro korunní zem moravskou (česko-německy)

Antikvariát
Kód: LK0892
lk0892.jpg

Vydavatel: Schnellpressendruck von Franz Gastl in Brünn

Cena 2 000Cena bez DPH 2 000.00
Skladem

Österreichisches Strafprozessrecht in Systematischer Darstellung

Antikvariát
Kód: LK0918
lk0918.jpg

Autor knihy: Lohsing Ernst
Vydavatel: Verlag von Mosers Buchhandlung

Cena 1 200Cena bez DPH 1 200.00
Skladem

Handbuch der. k.k. Verordnungen über geistlichen Angelegenheiten I-II.

Antikvariát
Kód: LK0763
lk0763.jpg

Autor knihy: Rieder

Cena 1 000Cena bez DPH 1 000.00
Skladem

Vollständiges katholisches Eherecht

Antikvariát
Kód: LK0742
lk0742.jpg

Autor knihy: Knopp

Cena 1 000Cena bez DPH 1 000.00
Skladem

Vzorce podání a vyřízení k obchodnímu a společenskému rejstříku

Antikvariát
Kód: LK0700
lk0700.jpg

Autor knihy: Sedláček Václav
Vydavatel: V. Linhart

Cena 1 200Cena bez DPH 1 200.00
Skladem1

Enchiridion Juris ecclesiastici Austriaci II.

Antikvariát
Kód: LK0710
2-lk0710.jpg

Autor knihy: Rechberger
Vydavatel: Lincii

Cena 1 000Cena bez DPH 1 000.00
Skladem1

Elementa Juris Criminalis Advocati Florentini Notis

Antikvariát
Kód: LK0668
2-lk0668.jpg

Autor knihy: P.M.Renazzi

Cena 2 500Cena bez DPH 2 500.00
Skladem

Tractatus de Principiis Juris Canonici

Antikvariát
Kód: KL0661
lk0661.jpg

Autor knihy: Bouix

Cena 2 000Cena bez DPH 2 000.00
Skladem

Das Militar-Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen

Antikvariát
Kód: LK0656
lk0656.jpg

Autor knihy: Damianitsch Martin

Cena 1 000Cena bez DPH 1 000.00
Skladem
 

E-knihy

  • Levná knihovna je portál umožňující pronájem elektronických odborných publikací z oborů právo, ekonomie, politologie, filosofie, psychologie a další. Jejím smyslem je zpřístupnit čtenářům odbornou literaturu za mimořádně nízké ceny.