Recenze na knihu Symbolika kriminálního tetování

Recenze na knihu Symbolika kriminálního tetování

Časopis Kriminalistický sborník 3/2017 zveřejnil recenzi na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Symbolika kriminálního tetování. Publikaci můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.


Recenze na knihu Úskalí spolkového práva

Recenze na knihu Úskalí spolkového práva

Na webové stránce Sportovnilisty.cz byla zveřejněna recenze na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Úskalí spolkového práva. Publikaci můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.


Inzerát na knihu Medzinárodné právo súkromné

Inzerát na knihu Medzinárodné právo súkromné

Slovenský Bulletin advokácie 1-2/2017 zveřejnil celostránkový inzerát na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Medzinárodné právo súkromné. Publikaci můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.


Recenze na knihu Symbolika kriminálního tetování

Recenze na knihu Symbolika kriminálního tetování

Časopis Policista 2/2017 zveřejnil recenzi na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Symbolika kriminálního tetování. Publikaci můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.


Recenze na knihu Soubor zákonů. Trestní právo

Recenze na knihu Soubor zákonů. Trestní právo

V časopise Bulletin advokacie 12/2016 byla zveřejněna recenze na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Soubor zákonů. Trestní právo. Autorem recenze je doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.


Recenze na knihu Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Recenze na knihu Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

V časopise Svaz měst a obcí ČR Informační servis č. 8-9/2016 byla zveřejněna recenze na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Autorem recenze je Mgr. Zdeněk Mandík.


Recenze na knihu Proměny práva a společnosti

Recenze na knihu Proměny práva a společnosti

BULLETIN ADVOKACIE 9/2016 zveřejnil recenzi na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Proměny práva a společnosti. Autorem recenze je emeritní pedagog katedry politologie a sociologie PF UK v Praze doc. PhDr. Milan Sláma.


Recenze na knihu Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Recenze na knihu Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

BULLETIN ADVOKACIE 7-8/2016 zveřejnil recenzi na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Autorem recenze je advokát JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.


Recenze knihy Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Recenze knihy Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Slovenský server MepoForoum.sk uveřejnil recenzi této knihy


Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Právník 2/2016 zveřejnil recenzi na publikaci Kybernetická kriminalita


Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Recenze advokátky a vysokoškolské pedagožky JUDr. Hany Schelové Bachrachové Ph.D. LL.M.


Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

V časopise - Systémová integrace 1-2/2015 byla zveřejněna recenze na knihu Kybernetická kriminalita


JOJO ČAPLA v novinách Jihlavské listy

JOJO ČAPLA v novinách Jihlavské listy

V úterý 14. července zveřejnili v novinách Jihlavské listy článek o bývalém obránci Dukly Jozefu Čaplovi.


Kybernetická kriminalita na stránkách itbiz.cz

Kybernetická kriminalita na stránkách itbiz.cz

Internetová stránka itbiz.cz zveřejnila článek o publikaci Kybernetická kriminalita


Recenze na knihu - Resocializácia odsúdených

Recenze na knihu - Resocializácia odsúdených

Sociologický časopis zveřejnil recenzi na publikaci Resocializácia odsúdených, kterou vydalo Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.


Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

BULLETIN ADVOKACIE 6/2015 zveřejnil recenzi na publikaci z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. - Kybernetická kriminalita. Recenzi napsal doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.


Kybernetická kriminalita - recenze v časopise Pojistný obzor

Kybernetická kriminalita - recenze v časopise Pojistný obzor

Ing. Jana Foltínová z Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technológíí, napsala recenzi ke knize Kybernetická kriminalita


Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Recenze na knihu Kybernetická kriminalita

Právní rádce 5-2015 zveřejnil recenzi na publikaci Kybernetická kriminalita


Kybernetická kriminalita v TECHMAGAZÍNĚ

Kybernetická kriminalita v TECHMAGAZÍNĚ

TECHMAGAZÍN píše o publikaci Kybernetická kriminalita.


Pět otázek pro profesora Vladimíra Smejkala

Pět otázek pro profesora Vladimíra Smejkala

Profesor Vladimír Smejkal vystoupí na dubnovém kongresu Právní prostor 2015 s tématem "Kybernetická kriminalita - fenomén dneška" a o kybernetické kriminalitě právě vydal novou knihu - KYBERNETICKÁ KRIMINALITA.


Bulletin 3/2015 zveřejnil článek o publikaci - Zákon o mezinárodním právu soukromém

Bulletin 3/2015 zveřejnil článek o publikaci - Zákon o mezinárodním právu soukromém

Článek napsal prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Časopis Univerzity Karlovy - Forum - píše o knize Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Časopis Univerzity Karlovy - Forum - píše o knize Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Právníci musejí studovat nejen čínské zákony, ale i tradice, podotýká autor oceněného slovníku......


Recenze na knihu - VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času

Recenze na knihu  - VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek , DrSc., proděkan a vedoucí katedry evropského práva napsal recenzi na novou publikaci Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. s názvem VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času.


Recenze na knihu Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Recenze na knihu Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

V období obnoveného zájmu o Čínu a její správní prostředí je Tomáškův slovníček poselstvím doslova deus ex machina nebo je ještě vhodnější ex oriente lux-píše v recenzi ředitel Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty ...


Recenze na knihu Kriminalistika a zdravotnictví

Recenze na knihu Kriminalistika a zdravotnictví

V červnovém čísle časopisu Záchranář je uvedena recenze k publikaci Kriminalistika a zdravotnictví.


Bulletin advokacie píše o knize Správní uvážení

Bulletin advokacie píše o knize Správní uvážení

Bulletin advokacie píše o knize Správní uvážení, kterou napsal Pavel Mates. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2013 a recenzi napsal JUDr. Michal Mazanec, místopředseda Nejvyššího správního soudu.


Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník

Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník

Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník. Článek je uveden v čísle 6 z roku 2013.


Bulletin advokacie píše o knize Občianske právo hmotné

Bulletin advokacie píše o knize Občianske právo hmotné

Bulletin advokacie píše o nové knize Občianske právo hmotné. Recenze je uvedena v čísle 1-2 z roku 2013 a recenzi provedl prof. JUDr. Alexander J. Bělohlávek.


Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2012 a recenzi provedl JUDr. Peter Čabák.


Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2012 a recenzi provedl JUDr. Peter Kerecman, PhD.


Časopis Čtyřlístek píše o akci na Literární kavárně

 

Časopis Čtyřlístek píše ve svém 14. čísle o slavnostním setkání Čtyřlístku spolu s Lucií Vondráčkovou a Jaroslavem Němečkem, které proběhlo v pondělí 30.7.2012 v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK.    


Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Z recence uvádíme: "...je nepochybně prvním uceleným českým vědeckým zpracováním historie Ústavního soudu od jeho vzniku do r. 1948. Monografie je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. Text je psán systematicky, přehledně a čtivě, doplňují jej ukázky z pramenů, je - i ...


Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Z recence uvádíme: "Autor v monografii komplexně pokrývá historické souvislosti až po nejaktuálnější témata současnosti. Text je rozdělen do čtyř částí. V první, nejrozsáhlejší z nich, autor rekapituluje evoluci veřejné správy, na to navazuje kapitolou, kde se ...


Komorní listy píší o výstavě faksimilií v Literární kavárně

 

Z článku uvádíme: "V pondělí 12. září 2011 byla v literární kavárně v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upořádána tisková konference, a to u příležitosti zahájení výstavy a prodeje faksimiliívýznamných českých historických publikací – ...


Bulletin advokacie píše o knize Česko-německý právnický slovník

Bulletin advokacie píše o knize Česko-německý právnický slovník

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace je moderní, vychází ze současné právnické literatury německy mluvících zemí, včetně rakouské a švýcarské. Slovník obsahuje právní terminologii ze všech hlavních oborů práva soukromého i veřejného, včetně práva ...


Auriga píše o knize Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

 

Z recence uvádíme: "Příručka obou pedagogů plzeňské právnické fakulty je stručným přehledem látky z předmětu římské právo, kterou musí studenti zvládnout, aby uspěli u první části státní zkoušky. Je třeba nejen konstatovat, že se jedná o velmi kvalitně ...


Bulletin advokacie píše o knize Evropské právo

Bulletin advokacie píše o knize Evropské právo

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace Evropské právo, zpracovaná pod edičním vedením profesora Karla Klímy širokým autorským kolektivem, je velmi logicky členěna a autoři zcela konsekventně sedují linii základních teoreticko-právních schémat, tj. především ...


Politologický časopis píše o knize Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí

 

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace si klade za cíl představit vnímání Evropy a/či jejich (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat prvky teritoriality, identity a vzájemné percepce promítající se do konstuování autostereotipních či ...


Unikátní tisky jsou k vidění a ke koupi v Praze

 

"Bible kutnohorská je druhou nejstarší úplnou tištěnou biblí na území Čech, pochází z roku 1489. Vznik knihy byl předznamenán soupeřením Prahy a Kutné Hory na konci 15. století..... Kniha zemského práva, městského práva a dalších práv je rozsáhlou příručkou ...


Deník Právo upozorňuje na faksimile v Literární kavárně

 

"...Přinést si domů kopii knihy, jíž na světě existuje 20 výtisků, jako je tomu v případě Bible kutnohorské nebo zákoníku, jehož originál je uložen v archivu hlavního města a nikdy se nevystavuje, ovšem neznamená získat jen cennou, pěkně svázanou knihu....Faksimile ...


Bulletin advokacie píše o knize Mezinárodní ochrana holdingů

Bulletin advokacie píše o knize Mezinárodní ochrana holdingů

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace je věnována vysoce aktuální problematice mezinárodní ochrany investic holdingových struktur a role „piercing the corporate veil“. Zaměřuje se na ochranu investic státních příslušníků – právnických osob, a to osob ...


Levice v České republice a na Slovensku

 

V současné době existuje řada děl, které se nějakým způsobem dotýkají České republiky a Slovenska z hlediska jejich politického stranictví, resp. tématu levicových stran v obou zemích. Publikace Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009 se pokouší poskytnout ...


Slovník kriminalistických pojmů a osobností

 

Věnceslava Dezortová na stránkách České asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury ke knize píše: "Na podobnou knihu jsme dlouho čekali. Autoři kriminálních příběhů, ale i běžní čtenáři se zajisté rádi dovědí něco ze zákulisí vědního oboru ...


Časopis Aula píše o knize Zajišťování kvality v českém vysokém školství

 

Autorka recenze píše například "...je zcela unikátním příspěvkem k diskusi ohledně zajišťování kvality a excelence jednotlivých činností, které jsou na českých vysokých školách realizovány. Téma kvality a excelence se na českých vysokých školách prosadilo až s ...


V Bulletinu advokacie informovali o novém knihkupectví

 

Listopadové číslo Bulletinu advokacie přineslo svým čtenářům informaci o nově otevřeném knihkupectví odborné literatury, které je provozováno v rámci prostor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Společnost Aleš Čeněk, s.r.o. v této prodejně poskytuje komplex ...


Atlas mezinárodních vztahů

 

Zachytit vztahy mezi prostorem a mezinárodní politikou – to si dali za úkol autoři ojedinělého atlasu. Je rozdělen na pětadvacet kapitol. Od typů kartografických zobrazení a druhů hranic se dostanou až ke kartografickému imperialismu. Nový Atlas mezinárodních vztahů ...


Komentář k Ústavě a Listině, 2. rozšířené vydání

 

Komentář k Ústavě a Listině vychází již ve druhém, upraveném a podstatně rozšířeném vydání. Původní autorský kolektiv zůstal s několika dílčími změnami zachován a tvoří jej nyní 30 členů pod vedením vysoce erudovaného ...


Gavarítě (jiščo) pa rúsky? aneb recenze Ruštiny pro veřejnou správu

 

Po desetiletích nucené a začasté neefektivní a povinné výuky ruštiny přišlo osvobození od okupačních vojsk a velmi raného komunismu. Mnozí si oddechli, že vinou politiků nenáviděný jazyk už nebudou potřebovat. Jenže Rusko existuje nadále a přes ...


Ekonomická a sociální geografie, Toušek Václav & Kunc Josef & Vystoupil Jiří et al. (2008)

 

At the end of August 2008, the first comprehensive publication came out in th Czech Republic, whose ambition is to provide complex and at the samo time complete summary of economic and social geography and its partial disciplines. Experts from three universities (Masaryk University in Brno, Pala


Evropa pod drobnohledem

 

Diskuze týkající se evropské integrace se mezi odborníky, politiky i  veřejností vedou již desítky let. Publikace s názvem Evropská unie: trendy, příležitosti, rizika (autoři: Lubor Lacina, Antonín Rusek a  kol., vydavatelství: Aleš Čeněk) se svým obsahem ...


Psychologie gamblerství aneb sázka na štěstí

 

Psycholog Pavel Prunner, který přednáší na ZČU v Plzni, vydal nedávno v našem vydavatelství knihu Psychologie gamblerství aneb Sázka na štěstí. Rozhovor s Pavlem Prunnerem uveřejnil časopis Deník v podání autora Ladislava Vaindla.


Diplomacie, Jan Kavan & Zdeněk Matějka & Alexandr Ort

 

Publikace zabývající se diplomacií patří vždy ke čtenářsky populárním. Zdánlivě sice sledujeme jednání státníků takřka v přímém přenosu - tiskové konference, projevy, publikovaná stanoviska a podobně - ale zásadní rozhodnutí se provádějí za ...


Ekonomická a sociální geografie, Toušek Václav & Kunc Josef & Vystoupil Jiří a kolektiv

 

Autoři obsáhlé publikace si stanovili za cíl vytvořit dílo, jež by shrnovalo aktuální poznatky vybraných vědních podoborů, které tvoří kostru sociálně geografických věd. Díky tomu je studentům i širší odborné veřejnosti po dlouhých letech publikačního vakua ...


Základy logiky a argumentace, Josef Bokr & Jan Svatek

 

Po skrovné Předmluvě (1 s.) věnující se také historii logiky následuje rovněž stručný Úvod, kde autoři upozorňují na inflaci termínu logika a  definují logiku "jako vědu o formách a zákonech správného usuzování", resp. jako vědu "o vyplývání, ...


Základní slova, Irena Válová & Aleš Pejchal

 

Kniha je vlastně dialogem mezi oběma spoluautory. Aleš Pejchal odpovídá na otázky Ireny Válové a reaguje na její názory. Publikace pojednává o  vztahu mezi právem a svobodou, společností, procesem a politikou. Kniha poutavým a zasvěceným způsobem ...


Dějiny mezinárodních vztahů, Zdeněk Veselý

 

Publikace mapuje vývoj mezinárodních vztahů především mezi evropskými státy. Zdůrazněny jsou i klíčové momenty vztahující se k postavení českého státu. Součástí textu jsou dokumenty, řada z nich je v českém prostředí publikována poprvé, ...


Filosofie práva, Pavel Höllander

 

Posuzovaná kniha Pavla Holländera „Filosofie práva" představuje práci, která aktuálností svého právně filozofického zaměřením a zpracováním, navazujícím na domácí právní reálie, na českém knižním trhu již řadu let schází. Ne snad proto, že by česká ...


Odzbrojení: prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, J. Ondřej

 

Zdůraznění významu procesu odzbrojení jako jednoho z prostředků zajištění mezinárodní bezpečnosti a jeho posouzení zejména z  mezinárodněprávního hlediska je vskutku záslužným činem. Toto ocenění má své důvody především v neradostné bilanci ...


Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. M. Novák, T. Lebeda a kol.

 

Kniha autorského kolektivu vedeného Miroslavem Novákem představuje dosud nejrozsáhlejíší česky psanou publikaci věnovanou problematice volebních systémů včetně jednoho z jejích nejvýznamnější aspektů - korelace podoby a účinku volebního systému na podobu ...


Komunikačně náročné situace v policejní praxi, I. Matoušková, J. Spurný

 

Kniha se věnuje problematice komunikace v kontextu specifických aspektů vztahujících se k profesní roli policisty. Oba autoři jsou profesně orientování směrem k problematice forenzní psychologie, komunikace, intervence a psychologie, v krizových ...


Komenář k Ústavě a Listině, K. Klíma a kol.

 

Páni senátoři, neměňtě Ústavu ani Listinu práv a svobod! Těmito slovy provázel představení publikace doc. Klíma. Křest knihy proběhl na půdě senátu a zúčastnil se jej i třicetičlěnný autorský tým. Klíma shromáždil řadu odborníků na ...


Marketing - cesta k trhu, J. Světlík

 

"...věcně hutné, profesně vyzrálé, tematicky utříděné - takové je poslední dílo J. Světlíka. Jako základní literatura pro zkoušku ze  základů marketingu nebo pro orientaci v problematice pro přípravu k  přijímací zkoušce na fakultu multimediálních ...


Kriminalistická taktika, J. Straus a kol.

 

Učebnice má dobrou teoretickou i pedagogickou úroveň. Ke zvýšení názornosti výkladu, zejména taktiky jednotlivých kriminalistických úkonů, je ilustrována barevnou fotodokumentací a grafickými vyobrazeními. Je přínosem pro zkvalitňování výuky ...


Ústavní právo Evropské unie, J. Blahož, K. Klíma, J. Skála a kol.

 

"...Uvedené dielo je novátorské v siločiarach stredoeurópskeho ústavno-právneho zmýšľania už svojim názvom, ktorý vyvracia pochybnosti o  etablujúcom sa konštitucionalisme Európskej únie... Vlastnosť ucelenej študijnej literatúry publikácia spĺňa aj svojou ...


Úvod do kriminalistiky, J. Straus a kol.

 

"...Poznatky uvedené v předložené učebnici vznikly v procesu dlouhodobého vývoje, vzájemných diskusí, odborné a výzkumné činnosti a  na základě pedagogických zkušeností z přednášek a seminářů. Text je uspořádán tak, že vlastní obsah ...


Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, J.Ondřej

 

Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc. ve své recenzi pro Bulletin advokacie uvedl: Jde o zajímavě pojatou učebnici pro tři vědecké obory, které se v  práci v mnohém doplňují. Jako učitel mohu odpovědně potvrdit, že kniha bude studenty velmi vyhledávaná pro ...


Odzbrojení: prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, J. Ondřej

 

JUDr. Vladimír Balaš, CSc. ve své recenzi mimo jiné napsal: Autor se ve  své monografii věnuje nadmíru aktuálnímu tématu, kterému v posledních 15  letech nebyla v české odborné literatuře věnována odpovídající pozornost. Publikace je úctyhodným ...


Forenzní psychologie, L. Čírtková

 

Publikace je určena jako vstupní odborný text ke studiu forenzní psychologie na vysokých školách. Jejím cílem je představit současnou tvář forenzní psychologie. Proto je kladen důraz spíše na široký záběr než na hloubku výkladu jednotlivých okruhů. Zároveň ...


Diktatura informací, E. Mleziva

 

Pro časopis Psychologie dnes 10/2005 napsal JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.: ...namísto vytváření teorie si autor všímá takových informačních fenoménů, jako jsou zdroje a typy informací, jejich kvantitativní a kvalitativní stránka, procesy výměny informací, funkce ...


idnes.cz píše o knize Arnošta Lustiga - Případ Marie Navarové

 

Příběh Marie Navarové, která za pomoc zraněnému říšskému protektorovi Reinhardu Heydrichovi dostala nejprve odměnu a poté těžký žalář, přináší ve své nové knize Arnošt Lustig. Celý článek.