Reference


Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, pořádá konference, semináře apod., spolupracuje s dalšími institucemi a vysokými školami. Více info

Policejní akademie ČR

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu, kde mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru či zaměstnanci ministerstva vnitra, ale i civilní uchazeči, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat na vysoké škole s bezpečnostně právní problematikou. Více info

Česká advokátní komora

Česká advokátní komora je největší právnickou profesní organizací v České republice. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.


Muzeum Policie České republiky

Muzeum Policie ČR mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti. Více info

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právnická fakulta Univerzity Karlovy je jednou ze čtyř původních fakult na Univerzity Karlovy. Byla založena 7. dubna 1348. V současné době sídlí Právnická fakulta Univerzity Karlovy v budově postavené v letech 1926 - 1929 na nábřeží řeky Vltavy u Čechova mostu v Praze. Více info


Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Nejmladší a zároveň velmi prestižní právnická fakulta v České republice poskytuje studentům obdorné vzdělání v oblasti práv a souvisejících oborů. Předměty jsou přednášeny nejen uznávanými odborníky z akademického pole, ale i z právnické, advokátní a soudní praxe. Více info

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

osláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku ve studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost. Součástí dlouhodobé spolupráce je vydavatelská činnost z oblasti politologie, filozofie, archeologie aj. oblastí. Více info