Aktuality

Novinka - Případy z římského práva, 4. vydání

Novinka - Případy z římského práva, 4. vydání

Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do jeho podstaty by proto mělo patřit do základní výbavy každého současného právníka, přičemž toto konstatování platí nyní více, nežli v době předchozích vydání. Právě k tomu slouží tato sbírka případů z římského práva. Jedná se o soubor testů určených nejen k...

Celý článek
Křest knihy - GDPR pro praxi

Křest knihy - GDPR pro praxi

Ve úterý 23. ledna 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem GDPR pro praxi.

Celý článek
Novinka - GDPR pro praxi

Novinka - GDPR pro praxi

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a předpisy související přináší do praxe. Publikace překračuje obvyklý rámec právního textu...

Celý článek
Novinka - Zvuky v reklamě

Novinka - Zvuky v reklamě

Jde o první monografii s touto tematickou specializací v České republice a svým mezioborovým kontextem a rozsahem také první ve světovém badatelském rámci. Určena je nejen studenty, ale i pro odbornou veřejnost: pracovníky reklamních agentur, reklamní režiséry, tvůrce reklamních televizních, rozhlasových a filmových šotů a pro další osoby, které přicházejí do styku s hudební...

Celý článek
Novinka - Zákon o Policajnom zbore. Aplikačná prax

Novinka - Zákon o Policajnom zbore. Aplikačná prax

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných činností v rozsahu súčasného znenia zákona o Policajnom zbore. Publikácia sa preto sústreďuje najmä na praktickú činnosť policajta pri...

Celý článek
Novinka - Renewable Energy Sources on the World Energy Market and Slovakia

Novinka - Renewable Energy Sources on the World Energy Market and Slovakia

Demand for energy will continue to grow in the coming decades. The rising population and the increasing electrification rate will put enormous demands on total energy supplies. Primarily, demand for energy could rise by 50% by mid-century. The aim of mankind must be to secure a sustainable method of energy production. This can only be ensured by increasing the share of renewable...

Celý článek
Křest knihy - Teorie práva

Křest knihy - Teorie práva

Ve středu 6. prosince 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Teorie práva.

Celý článek
Novinka - Správní právo procesní, 3. vydání

Novinka - Správní právo procesní, 3. vydání

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního přezkoumání. Zapracovány jsou poznatky z aplikace správního řádu a také soudního přezkumu, zohledněny jsou změny, k nimž došlo v příslušných zákonných úpravách od...

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Novinka - Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Soubor zákonů „Ústavní právo“ a jednotlivé právní předpisy, které jsou v něm obsaženy, výborně vystihují základní hodnoty, na nichž je vystavěna advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Demokracie, právní stát a spravedlnost totiž nejsou jen prázdné pojmy. Alespoň pro nás ne. Tyto hodnoty bráníme a rozvíjíme. Právě tím nejlépe posloužíme svým klientům. Své služby poskytujeme s úctou k...

Celý článek
Novinka - Správne právo hmotné, Všeobecná časť, 2. vydání

Novinka - Správne právo hmotné, Všeobecná časť, 2. vydání

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie verejnej správy (good administration, public management), požiadavky na kvalitu vo verejnej správe, právne postavenie zamestnancov vo...

Celý článek
Menu