Aktuality

Křest knihy Kybernetická kriminalita

Křest knihy Kybernetická kriminalita

V pondělí 8. října 2018 se v prostorách Literární kavárny nakladatelství JUDr. Aleše Čeňka konal křest již druhého, aktualizovaného vydání knihy prof. Vladimíra Smejkala "Kybernetická kriminalita".

Celý článek
Novinka - Kriminologický výzkum. Praktická příručka

Novinka - Kriminologický výzkum. Praktická příručka

Publikace navazuje na učebnice kriminologie, které poskytují základní orientaci o všech tematických okruzích, jimiž se kriminologie zabývá. Podrobně se zaměřuje se na přípravnou fázi výzkumu, aplikaci řady metod a technik, pojednává o zpracování výsledků, získání výzkumných poznatků, hledání souvislostí a principů, řešení problémů a uplatnění výsledků výzkumu v oblasti kriminální...

Celý článek
Novinka - 100 let česko-slovenské koruny

Novinka - 100 let česko-slovenské koruny

Kniha vznikla u příležitosti významného jubilea, stého výročí existence naší národní měny. Byla sepsána kolektivem expertů České národní banky pod vedením viceguvernéra profesora Vladimíra Tomšíka. Zároveň se na ní podíleli dva akademičtí odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze, paní docentka Jitka Koderová a pan profesor Martin Mandel.

Celý článek
Novinka - 100 years of the koruna. Monetary policy, Institutions, Money

Novinka - 100 years of the koruna. Monetary policy, Institutions, Money

The book was prepared to mark an important anniversary – one hundred years of our national currency. It was written by a team of Czech National Bank experts headed by CNB Vice-Governor, Professor Vladimír Tomšík. This publication charts the monetary policy history of our central bank (or, to use older terminology, the bank of issue) and describes its institutional development and the...

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Správní právo – stav ke dni 24. 9. 2018

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo – stav ke dni 24. 9. 2018

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení.

Celý článek
Novinka - Policajná správa, 2. vydání

Novinka - Policajná správa, 2. vydání

Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru.

Celý článek
Křest knihy - Pocta Věře Štangové

Křest knihy - Pocta Věře Štangové

Dne 15. října 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Pocta Věře Štangové.

Celý článek
Novinka - Akademické psaní pro právníky

Novinka - Akademické psaní pro právníky

Učebnice vychází z názoru, že tvůrčí psaní odborného textu, jako každá dovednost, vyžaduje nejen zvládnutí různých technik či postupů, ale rovněž jejich zdokonalování a procvičování. O to by měl pečovat každý autor. Učebnice chce být průvodcem a poradcem při utváření tvůrčích myšlenek a přístupů studentů – budoucích právníků. Obsah učebnice tvoří deset kapitol rozdělených do třech...

Celý článek
Novinka - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, 2. aktualizované vydání

Novinka - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, 2. aktualizované vydání

Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním a důchodovém pojištění a také v nepojistných systémech sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpoře a sociální pomoci. Obsažena je i stručná informace o...

Celý článek
Novinka - Kybernetická bezpečnost

Novinka - Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do popředí naléhavou otázku zabezpečení informační infrastruktury a uložených, často velice citlivých dat.

Celý článek
Menu