Aktuality

Křest knihy - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Křest knihy - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

V pondělí 8. října 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Kybernetická kriminalita, 2. vydání.

Celý článek
Novinka - Obchodné právo, 2. vydanie

Novinka - Obchodné právo, 2. vydanie

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018

Celý článek
Novinka - Diplomacie (Teorie - praxe - dějiny), 3. upravené a aktualizované vydání

Novinka - Diplomacie (Teorie - praxe - dějiny), 3. upravené a aktualizované vydání

Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů.

Celý článek
Novinka - Praktikum finančního práva, 2. vydání

Novinka - Praktikum finančního práva, 2. vydání

Druhé vydání publikace navazuje na úspěchy prvního vydání, které si kladlo za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oboru finančního práva a finanční vědy. Stále přitom zůstává hlavním cílem zatraktivnění tohoto oboru zejména mezi studenty a zefektivnění výuky především na vysokých školách. Autoři se snažili postihnout nejvýznamnější oblasti finančního práva podle...

Celý článek
Novinka - Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Novinka - Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Tato didaktická pomůcka pružně reaguje na aktuální problematické otázky praxe orgánů činných v trestním řízení, zejména policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení trestního. Oproti předchozímu vydání je tato publikace aktualizována z hlediska současné právní úpravy a dále obsahuje nové praktické příklady zaměřené na zvláštní část trestního zákoníku, na nichž...

Celý článek
Novinka - Pocta Věře Štangové

Novinka - Pocta Věře Štangové

Celé generace studentů si profesorku Štangovou pamatují jako skvělou pedagožku, jejíž semináře i přednášky jsou vyhledávány pro fundovaný a precizní výklad, ale i jako vlídnou a zkušenou vedoucí absolventských prací. Kolegové a přátelé si jí váží jako noblesní dámy s přirozeným diplomatickým talen-tem, i jako ženy, která dokáže být oporou.

Celý článek
Novinka - Fire Risk of Materials and Combustible Liquids

Novinka - Fire Risk of Materials and Combustible Liquids

The presented publication deals with the complex investigation of fire risk of selected most commonly used natural and synthetic polymers and combustible liquids. The publication presents a newly developed method that allows complex assessment of fire risk of solid and liquid combustible materials in such a way that the obtained data can be applicable in all areas related to fire...

Celý článek
Novinka - Naděje právní vědy. Býkov 2013

Novinka - Naděje právní vědy. Býkov 2013

Publikace je výstupem z pátého ročníku mezinárodní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni za účelem presentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými odvětvími práva. Zúčastnili se jí účastníci z různých kateder všech právnických fakult České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Někteří z nich...

Celý článek
Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2

Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2

Osmý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk přináší část příspěvků, které zazněly na 19. ročníku konference českých a slovenských právních romanistů, kterou s tématem „Římské právo a křesťanství“, v květnu 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Celý článek
Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1

Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1

Sedmý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk přináší část příspěvků, které zazněly na mezinárodní konferenci „Právo v běhu času“, kterou v květnu 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni.

Celý článek
Menu