Aktuality

Novinka - Civilní právo procesní, 3. vydání

Novinka - Civilní právo procesní, 3. vydání

Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání.

Celý článek
Novinka - Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Novinka - Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního chování či poruchy osobnosti. Komunikace s...

Celý článek
Novinka - Legislativa. Teoretická východiska a problémy

Novinka - Legislativa. Teoretická východiska a problémy

Je veřejným tajemstvím, že český právní řád není ve stavu, na který bychom mohli být pyšní. Ruku v ruce s extrémní nadprodukcí novelizací, která nemá v historii ČR obdoby, jde i úpadek tvorby právních předpisů. Nacházíme se v paradoxní situaci, kdy máme k dispozici informatické a analytické nástroje k podpoře racionální legislativy, o nichž se nám před 20 lety ani nesnilo a přitom...

Celý článek
Křest knihy - Strategie civilního procesu, 2. vydání

Křest knihy - Strategie civilního procesu, 2. vydání

Ve středu 16. května 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Strategie civilního procesu, 2. vydání.

Celý článek
Novinka - Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva, 3. vydání

Novinka - Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva, 3. vydání

Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku, zachycující v základní podobě komplexní, současně však přehledný pohled na občanské právo jako obecné soukromé právo, vyhovující potřebám...

Celý článek
Novinka - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Novinka - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro...

Celý článek
Křest knihy - Právní spory ve stavebnictví

Křest knihy - Právní spory ve stavebnictví

Ve čtvrtek 9. května 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Právní spory ve stavebnictví.

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Stav ke dni 20. 3. 2018

Novinka - Soubor zákonů. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Stav ke dni 20. 3. 2018

Soubor zákonů „Hospodářská soutěž a veřejné zakázky“ představuje unikátní ucelenou kompilaci právních předpisů obsahující stěžejní pravidla hospodářské soutěže spolu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, jejichž někdy opomíjeným smyslem a účelem je mimo jiné právě ochrana volné a svobodné soutěže. Hospodářské soutěže se vědomě či nevědomě účastní téměř všechny právnické a často i...

Celý článek
Křest knihy - Příběhy právních pojmů a Norma a instituce

Křest knihy - Příběhy právních pojmů a Norma a instituce

Ve středu 3. května 2018 proběhl v Literární kavárně Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v Praze netradiční dvojkřest knihy Příběhy právních pojmu od profesora a někdejšího místopředsedy Ústavního soudu ČR Pavla Holländera a reprintu Norma a instutice od Oty Weibergera.

Celý článek
Vernisáž výstavy Ivan Jurečka - VinylArt

Vernisáž výstavy Ivan Jurečka - VinylArt

Dne 25. dubna 2018 se v prostorách Literární kavárny Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. uskutečnila vernisáž prodejní výstavy s názvem „Ivan Jurečka - VinylArt“.

Celý článek
Menu