Aktuality

Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách I

Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách I

Tato kniha je první částí dvojdílné monografie Sametová revoluce v jižních Čechách, kterou zároveň končí pětiletý projekt Průběh Sametové revoluce v jižních Čechách v komparativní perspektivě, podpořený Grantovou agenturou ČR (reg. č.: 13-15049S). Představuje tři studie, věnované Sametové revoluci ve městech a okresech Strakonice, Český Krumlov a Tábor. Nejde přitom jen o popis...

Celý článek
Novinka - Základy soukromého práva v příkladech

Novinka - Základy soukromého práva v příkladech

Učebnice je určena jako praktická pomůcka doplňující teoretické znalosti získané při výuce právních disciplín. Její obsah vychází a navazuje na publikace „Základy práva pro neprávníky“ a „Základy obchodního práva“. Učebnice reaguje na potřeby rozšíření teoretických kurzů obsahující právní problematiku o praktické příklady, schematické znázornění a judikaturu relevantní pro vybrané...

Celý článek
Novinka - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Novinka - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Učebnice „Teorie, metody a metodologie kriminalistiky“ je určena pro studenty Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy chemicko-technologické pro výuku v magisterském studijním programu jako povinný studijní pramen. Pojednává o základních kategoriích kriminalistické teorie a rozebírá metodologické problémy kriminalistiky. Obsahově jsou jednotlivé kapitoly orientovány na problémy...

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení. V naší advokátní kanceláři se se správním právem potkáme doslova na každém kroku. Zasahuje totiž velice často i do...

Celý článek
Novinka - Degradation Processes and Life-time Prediction

Novinka - Degradation Processes and Life-time Prediction

The current monograph is designed for the students of technical universities and higher education institutions as well as for the staff in technical practice. Degradation processes have very different influences on materials since the latter are highly diverse. Study of degradation processes can improve utilisation properties of materials based on their usability. This publication can...

Celý článek
Křest knihy - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Křest knihy - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Ve středu 4. října 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Teorie, metody a metodologie kriminalistiky.

Celý článek
Novinka - Teorie práva, 7. vydání

Novinka - Teorie práva, 7. vydání

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie.

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu. Publikace je vhodná nejen pro studenty vypracovávající klauzurní...

Celý článek
Novinka - Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání

Novinka - Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání

Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato učební pomůcka se nám osvědčila jako nástroj přibližování teoretických základů práva studentům na praktických příkladech, textech právních předpisů a...

Celý článek
Novinka - Trestní právo procesní, 2. vydání

Novinka - Trestní právo procesní, 2. vydání

Publikace je určena především studentům Policejní akademie České republiky v Praze. Je však využitelná i pro studenty jiných vysokých škol s obdobným studijním zaměřením, stejně tak je určena široké odborné veřejnosti.

Celý článek
Menu