Aktuality

Křest knihy - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Křest knihy - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Ve středu 4. října 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Teorie, metody a metodologie kriminalistiky.

Celý článek
Novinka - Teorie práva, 7. vydání

Novinka - Teorie práva, 7. vydání

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie.

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu. Publikace je vhodná nejen pro studenty vypracovávající klauzurní...

Celý článek
Novinka - Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání

Novinka - Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání

Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato učební pomůcka se nám osvědčila jako nástroj přibližování teoretických základů práva studentům na praktických příkladech, textech právních předpisů a...

Celý článek
Novinka - Trestní právo procesní, 2. vydání

Novinka - Trestní právo procesní, 2. vydání

Publikace je určena především studentům Policejní akademie České republiky v Praze. Je však využitelná i pro studenty jiných vysokých škol s obdobným studijním zaměřením, stejně tak je určena široké odborné veřejnosti.

Celý článek
Novinka - Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 5. vydání

Novinka - Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 5. vydání

Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou...

Celý článek
Křest knihy - Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Křest knihy - Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Ve středu 20. září 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Doručování v tuzemském a zahraničním styku.

Celý článek
Novinka - Norma a instituce - Úvod do teorie práva

Novinka - Norma a instituce - Úvod do teorie práva

Ota Weinberger – terezínský a osvětimský vězeň, po 2. světové válce absolvent filosofické i právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech padesátých „třídní nepřítel“ a z donucení zámečník, na přelomu padesátých a šedesátých let zakladatel právní logiky v Československu, po sovětské okupaci exulant, profesor na univerzitě v Štýrském Hradci, jedna z klíčových postav světové...

Celý článek
Novinka - Příběhy právních pojmů

Novinka - Příběhy právních pojmů

Poté, co v roce 2013 vědci v CERNu v Ženevě experimentem potvrdili existenci bosonu, elementární částice, jejíž existenci předpověděl a ve fyzikální teorii popsal v roce 1964 britský teoretický fyzik Peter Ware Higgs, byla autoru teorie bosonu udělena Nobelova cena za fyziku – nejdříve se musel zrodit pojem bosonu, abychom jej v urychlovači elementárních částic uviděli. Kant by řekl:...

Celý článek
Novinka - Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Novinka - Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Doručování a podání tvoří integrální součást jakéhokoliv právem regulovaného řízení. Může to být přitom právě chybné doručení, které ve svém důsledku ovlivní výsledek celého řízení, ať již proto, že se účastník řízení v důsledku chybného postupu orgánu veřejné moci s předmětnou písemností neseznámí nebo naopak ze strany orgánu veřejné moci nebude zohledněno podání účastníka, které...

Celý článek
Menu