Aktuality

Beseda pro žáky ZŠ Běchovice

Beseda pro žáky ZŠ Běchovice

Ve středu 20. března 2018 proběhla v Literární kavárně Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v Praze beseda pro žáky ZŠ Běchovice. Pro děti byl připraven poutavý program o dějinách kriminalistiky, ochraně obyvatelstva a tom, co je to vydavatelství a jak vznikají knihy.

Celý článek
Novinka - Makroekonomie - Makroekonomický přehled

Novinka - Makroekonomie - Makroekonomický přehled

Publikace podává základní ucelený pohled na nejdůležitější otázky fungování ekonomiky každého státu, jeho dalšího rozvoje a možností ovlivnění případného daného vývoje. Zabývá se otázkami výkonnosti ekonomiky, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti, inflace, státního rozpočtu, množství peněz v ekonomice, zadluženosti, měnového kurzu, ekonomického růstu, fiskální a monetární...

Celý článek
Novinka - Daňové právo de lege lata, 2. vydání

Novinka - Daňové právo de lege lata, 2. vydání

Druhé vydání publikace reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o dani z hazardních her, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o spotřebních a energetických daních. Publikace podává ucelený přehled o současné podobě a stavu daňového práva v České republice v širších souvislostech. Autoři se materií zabývají z čistě právního...

Celý článek
Nejprodávanější titul roku 2017

Nejprodávanější titul roku 2017

Ve čtvrtek 1. března 2018 byla v prostorách restaurace Marina slavnostně předána cena za nejprodávanější titul roku 2017. Cenu získal prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. za již 7. vydání učebnice Teorie práva.

Celý článek
Novinka - Obhajoba obvineného v prípravnom konaní

Novinka - Obhajoba obvineného v prípravnom konaní

Vedecká monografia prináša relatívne komplexný teoretický a súčasne i praktický pohľad na osobitosti uplatňovania práva obvineného na obhajobu v prvých štádiách trestného konania, ktoré si zachovali svoj neverejný charakter, preto sú verejnosťou vnímané citlivejšie a s väčším rešpektom. Analýze jednotlivých práv obvineného v štádiu prípravného konania z hľadiska platnej právnej úpravy...

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 1.2.2018

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 1.2.2018

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu. Publikace je vhodná nejen pro studenty vypracovávající klauzurní...

Celý článek
Novinka - Symbolika kriminálního tetování, 2. vydání

Novinka - Symbolika kriminálního tetování, 2. vydání

Druhé vydání odborné monografie přináší nové poznatky a zjištění z oblasti významové interpretace symboliky kriminálního tetování. Publikace nabízí rozšířený výklad aktuálních symbolů tetování s akcentem na symboliku mezinárodních kriminálních struktur, extremistických hnutí a vybraných delikventních subkultur. Aktualizované vydání knihy obsahuje nové autentické fotografie symbolů a...

Celý článek
Novinka - Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady

Novinka - Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady

Jaké povinnosti či práva má pojištěnec v oblasti veřejného zdravotního pojištění? Jak vysokou dávku nemocenského pojištění mohu očekávat a za jakých podmínek? Jaká bude výše podpory v nezaměstnanosti a jak dlouho bude poskytována? Na jakou pomoc od státu má nárok rodina s nízkými příjmy či pokud se ocitne v hmotné nouzi? Pomůže mi stát řešit problémy s financováním mého bydlení? Jak...

Celý článek
Novinka - Němčina (nejen) pro policisty

Novinka - Němčina (nejen) pro policisty

Publikace je určena všem zájemcům o vhled do bezpečnostní, policejní, právní, trestněprávní, veřejnosprávní i manažerské problematiky v německém jazyce. Odborná terminologie je předkládána prostřednictvím krátkých odborných textů vycházejících z německých, rakouských a švýcarských zdrojů a je shrnuta v německo-českém a česko-německém přehledu použité slovní zásoby. K orientaci v...

Celý článek
Novinka - Případy z římského práva, 4. vydání

Novinka - Případy z římského práva, 4. vydání

Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do jeho podstaty by proto mělo patřit do základní výbavy každého současného právníka, přičemž toto konstatování platí nyní více, nežli v době předchozích vydání. Právě k tomu slouží tato sbírka případů z římského práva. Jedná se o soubor testů určených nejen k...

Celý článek
Menu