Aktuality

Novinka - Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Novinka - Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Soubor zákonů „Ústavní právo“ a jednotlivé právní předpisy, které jsou v něm obsaženy, výborně vystihují základní hodnoty, na nichž je vystavěna advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Demokracie, právní stát a spravedlnost totiž nejsou jen prázdné pojmy. Alespoň pro nás ne. Tyto hodnoty bráníme a rozvíjíme. Právě tím nejlépe posloužíme svým klientům. Své služby poskytujeme s úctou k...

Celý článek
Novinka - Správne právo hmotné, Všeobecná časť, 2. vydání

Novinka - Správne právo hmotné, Všeobecná časť, 2. vydání

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie verejnej správy (good administration, public management), požiadavky na kvalitu vo verejnej správe, právne postavenie zamestnancov vo...

Celý článek
Křest knihy - Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce

Křest knihy - Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce

Ve pondělí 27. listopadu 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce.

Celý článek
Novinka - Cirkadiánne preferencie a depresia

Novinka - Cirkadiánne preferencie a depresia

Publikácia sumarizuje poznatky o cirkadiánnych rytmoch a analyzuje význam i možnosti skúmania cirkadiánnych preferencií u jednotlivcov s depresívnou symptomatológiou, pričom poukazuje na cirkadiánne rytmické abnormality rozličných biologických príznakov, ktoré sú asociované s depresiou vysokoškolských študentov. Publikácia prezentuje aj výsledky kvantitatívneho výskumu, ktorého...

Celý článek
Křest knihy - Německo-český právnický slovník

Křest knihy - Německo-český právnický slovník

Ve úterý 24. října 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Německo-český právnický slovník.

Celý článek
Křest publikace Encyklopedie českých právních dějin

Křest publikace Encyklopedie českých právních dějin

Dne 24. října 2017 proběhl v Informačním středisku Poslanecké sněmovny slavnostní křest publikace Encyklopedie českých právních dějin

Celý článek
Novinka - Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce

Novinka - Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce

Publikace je zaměřena na praxi a reaguje na novou právní úpravu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová koncepce správního trestání má dopad na všechny adresáty právní normy, ale i na subjekty, které novou právní úpravu budou využívat v praxi. A právě zejména pro subjekty, které budou novou právní úpravu realizovat v praxi, správní orgány, je především publikace...

Celý článek
Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách I

Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách I

Tato kniha je první částí dvojdílné monografie Sametová revoluce v jižních Čechách, kterou zároveň končí pětiletý projekt Průběh Sametové revoluce v jižních Čechách v komparativní perspektivě, podpořený Grantovou agenturou ČR (reg. č.: 13-15049S). Představuje tři studie, věnované Sametové revoluci ve městech a okresech Strakonice, Český Krumlov a Tábor. Nejde přitom jen o popis...

Celý článek
Novinka - Základy soukromého práva v příkladech

Novinka - Základy soukromého práva v příkladech

Učebnice je určena jako praktická pomůcka doplňující teoretické znalosti získané při výuce právních disciplín. Její obsah vychází a navazuje na publikace „Základy práva pro neprávníky“ a „Základy obchodního práva“. Učebnice reaguje na potřeby rozšíření teoretických kurzů obsahující právní problematiku o praktické příklady, schematické znázornění a judikaturu relevantní pro vybrané...

Celý článek
Novinka - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Novinka - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Učebnice „Teorie, metody a metodologie kriminalistiky“ je určena pro studenty Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy chemicko-technologické pro výuku v magisterském studijním programu jako povinný studijní pramen. Pojednává o základních kategoriích kriminalistické teorie a rozebírá metodologické problémy kriminalistiky. Obsahově jsou jednotlivé kapitoly orientovány na problémy...

Celý článek
Menu