Aktuality

Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

 Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního řádu starověké Římské říše,...

Celý článek
Novinka - Úskalí spolkového práva

Novinka - Úskalí spolkového práva

 Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společenstva? Může mít společenství vlastníků rozhodčí komisi jako spolek a co vlastně má dělat? Kdo je poněkud záhadný svolatel ověřující podle § 223 občanského zákoníku prezenční listinu na ustavující schůzi, když přesně totéž podle §...

Celý článek
Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

 I ve třetím vydání publikace zachovává strategickou orientaci druhého vydání – publikaci tedy profiluje zaměření na finanční řízení podniku s důrazem na využití potenciálu finanční analýzy v procesech finančního řízení. Význam finanční analýzy se v těchto souvislostech projevuje i v podobě jejích strategických aspektů, včetně komplexních strategických modelů (Balanced Scorecard...

Celý článek
Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

 Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie, tak i ekonomické praxe. Seznamuje čtenáře se zobrazováním hospodářských operací v účetnictví podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou, obchodem nebo poskytováním služeb. Nabízí odpovědi nejen na řešení obvyklých účetních případů, ale i na alternativy řešení vybraných...

Celý článek
Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

 Směřujeme k totalitární společnosti, kde budou svobodní lidé odklizeni na ostrovy, nebo všechny pokusy vytvořit lepší svět zlikviduje diktatura nadnárodních korporací? To jsou vize Aldouse Huxleyho, které nastínil ve svých románech. Současný svět bohužel stojí před podobnými pochmurnými představami. Právo, demokracie, právní stát a svobodné šíření informací jsou sice slabé,...

Celý článek
Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

 Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ústavního práva České republiky, státovědy a ústavního práva srovnávacího. Byla tedy nezbytná aktualizace stabilního ústavně obsahového kapitálu publikace....

Celý článek
Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

 Publikace se zabývá institutem, který je esenciální pro obor moderního trestního práva. Bez práva na obhajobu a bez obhájců si nelze představit existenci spravedlivého soudního trestního řízení. Diskuze o této problematice je podstatná zejména v současnosti, kdy se diskutuje rekodifikace trestního práva procesního v České republice. Kniha je systematicky členěna do několika...

Celý článek
Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

 Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států. Dále na úpravu mořských vod okolo antarktického kontinentu a právní úpravu mořských...

Celý článek
Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

 Druhé vydání učebnice reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o finanční vědě a vědě o finančním právu, právu kapitálového trhu, Evropské měnové unii, poplatcích, správě daní a daňovém řízení. Obsahově je kniha členěna do dvou...

Celý článek
Novinka - Byzantská filozofia

Novinka - Byzantská filozofia

 Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra. Autor analyzuje byzantské filozofické myslenie a pokúša sa odpovedať na otázku, aký pokrok urobili byzantskí filozofi vo svojej dobe, čím obohatili myslenie svojich...

Celý článek
Menu