Aktuality

Vyhodnocení literární soutěže 2011

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR a elektronický časopis KRIMI-info vyhlásil v roce 2011 soutěž "O nejlépe zpracovaný článek" na stránkách KRIMI-info. Slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo 1.12.2011. Cenu předal spolu s ředitelem KÚP plk. Ing. Pavlem Kolářem CSc. a Jitkou Piodovou, šéfredaktorkou Kriminalistického sborníku, zástupce nakladatelství a vydavatelství...

Celý článek

Výstava obrazů v Literární kavárně

Od 16.12.2011 do 31.1.2012 probíhá v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK výstava obrazů malířky Kamily Zemkové s názvem Pokojíčky. Samotné výstavě předcházela slavnostní vernisáž, která se konala ve středu 15.12.2011. Za nakladatelství a vydavatelství odborné literatury byl přítomen JUDr. Aleš Čeňek. Přijďte se odreagovat do příjemného prostředí Literární kavárny....

Celý článek

NOVINKA - Soukromé vojenské společnosti

V současnosti působí po celém světě stovky soukromých vojenských společností.Bez využití jejich služeb by dnes ani armáda USA nebyla schopna vést válečnéoperace v Iráku či Afghánistánu. Publikace představuje u nás dosud opomíjené,avšak z mezinárodního i národního hlediska velmi aktuální téma privatizacebezpečnosti se zaměřením na působení soukromých vojenských společností....

Celý článek

NOVINKA - Obchodné právo, 2. rozšírené vydanie

Druhé prepracované a doplnené vydanie knihy obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva. K doplneniu pôvodného vydania knihy došlo s prihliadnutím na viaceré zmeny v legislatíve Slovenskej republiky. Kniha zachytáva právny stav k 1. 1. 2012.Autori doplnili a rozšírili výklad všeobecnej časti Obchodného zákonníka najmä v...

Celý článek

Křest knihy Právo mezinárodních smluv

Dne 2. února 2012 pokřtili Ján Svák a Aleš Gerloch novou knihu Právo mezinárodních smluv. Autory knihy jsou Pavel Šturma, Čestmír Čepelka a Vladimír Balaš. Na křtu nechyběl ani vydavatel knihy Aleš Čeněk. Křest se konal v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK. Knihu můžete zakoupit na našem eshopu Instrument mezinárodní smlouvy patří k základním pramenům mezinárodního...

Celý článek

NOVINKA - Úvod ke studiu patentového práva

Kniha podává základní výklad k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví. Podrobně jsou vyložena práva k vynálezům, biotechnologickým vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům. Tyto předměty průmyslového vlastnictví jsou zasazeny do širšího rámce mezinárodních smluv. Základním mnohostranným úmluvám pro oblast průmyslového vlastnictví je věnována samostatná...

Celý článek

NOVINKA - Známkové právo v mezinárodních souvislostech

Kniha je určena především studentům předmětu práva k nehmotným statkům, mhou ji využít i studenti práva mezinárodního. Kromě analýzy vztahu českého známkového práva a práva evropského obsahuje kniha i rozbor kolizní problematiky, jak je chápána v mezinárodním právu soukromém. Známkové právo je podrobeno srovnání z hlediska přímé smluvní úpravy v mezinárodních dohodách i ve vztahu...

Celý článek

NOVINKA - Fundamentals of European Union Law

The publication presents an introduction to the European Union law. It provides information about functioning of the European Union and analyses the constitutional and institutional concept of the European Union.The publication covers the following areas of the European Union law: definition of the European Union, historical development of the European...

Celý článek

Publikace "Česko-německý právnický slovník" získala prestižní ocenění

Nový Česko-německý právnický slovník, jehož autorkou je PhDr. Milena Horálková, se účastnil soutěže o nejlepší slovník za rok 2011. O kvalitě knihy vypovídá hlavně to, že se umístil na stupních vítězů hned ve dvou kategoriích. V kategorii Cena poroty za překladový slovník získal 1. místo a v kategorii Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2011 získal 2. místo.Do 19. ročníku soutěže pořádané...

Celý článek

NOVINKA - Česká republika ve světle ekonomických teorií

Publikace je zaměřena na ekonomické dění, které se týká agregovaného pohleduna národní hospodářství České republiky a částečně jejího začlenění do světovéekonomiky. Společenské dění je odrazem ekonomického dění. V poslední dobějsou v naší společnosti nebývale často rozebírány takové termíny, otázky aproblémy, jako je vývoj ekonomiky, nezaměstnanost, zadluženost, kurz českékoruny,...

Celý článek
Menu