Aktuality

NOVINKA - Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe. Je to vhodná pomôcka na aplikáciu získaných teoretických vedomostí.Kniha je z hľadiska štruktúry rozdelená na kapitoly podľa jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov; posledná kapitola sa tematicky zameriava na právo sociálneho zabezpečenia....

Celý článek

NOVINKA - Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom SR

Kolektív autorov sa zameral na aktuálnu problematiku medzinárodného zmluvného práva a jeho interakcie s právnym poriadkom SR. Monografia má dva základné rovnocenné vedecké ciele, ktorými sú podrobná analýza medzinárodného zmluvného práva a analýza interakcie medzinárodného zmluvného práva s právnym poriadkom SR. Z hľadiska prvého cieľa monografie autori podrobne analyzujú...

Celý článek

NOVINKA - Fundamentals of Procedural Criminal Law

This textbook has been specifically written for students studying law.Chapter 1 brings together a number of cases involving human rights. It alsocontains a new principle in the Slovak criminal procedure (for instanceprinciple of proportionality, principle of opportunity etc.).Other chapters provide information about procedural institutions, evidentiaryprocess in criminal proceedings,...

Celý článek

NOVINKA - Introduction to the Substantial Criminal Law

Slovak criminal law is part of the Slovak legal order and a branch of publiclaw. Substantive criminal law is particularly important because it protects therights and legitimate interests of natural and legal persons, interests of societyand the constitutional order of the Slovak Republic by defining what acriminal offence is and what sanction may be imposed for committing it....

Celý článek

Dárková poukázka na nákup literatury

Připravili jsme pro vás tip na skvělý vánoční dárek. Dárkové poukázky v hodnotě 500, 1000 nebo 2000 Kč můžete již teď zakoupit na našich prodejnách. Poukázka je určena na nákup jakékoliv literatury. Platnost poukazu je 3 měsíce od data vydání. Těšíme se na vaši návštěvu.

Celý článek

Poukázka na kávu se slevou 50 %

Poukázku obdržíte při každém nákupu na našich prodejnách. Můžete ji uplatnit na Literární kavárně v budově Právnické fakulty. Platnost poukázky je 7 dní ode dne vydání. Těšíme se na vaši návštěvu.

Celý článek

PŘIPRAVUJEME knihu Arnošta Lustiga a Markéty Mališové - O ženách

Snad je láska podobná záchvatu, který nemá jméno ani definici. Je to záchvat, který pronikne celou bytostí, dotýká se nadzemských veličin, jako je Bůh, náboženství a modlitba, píseň, všechny krásy světa, to niterné, nejniternější, a zároveň zjevné, obnažené, čemu člověk nerozumí, vnímá to jako nádherné tajemství, náznak a vnuknutí a vychutnává to ve všech možných podobách,...

Celý článek

NOVINKA - O ženách

Snad je láska podobná záchvatu, který nemá jméno ani definici. Je to záchvat, který pronikne celou bytostí, dotýká se nadzemských veličin, jako je Bůh, náboženství a modlitba, píseň, všechny krásy světa, to niterné, nejniternější, a zároveň zjevné, obnažené, čemu člověk nerozumí, vnímá to jako nádherné tajemství, náznak a vnuknutí a vychutnává to ve všech možných podobách,...

Celý článek

NOVINKA - Ekonomicko-matematické metody

Matematické metody jsou jednou z významných opor současného společenskéhovývoje. V dnešní technicky a technologicky orientované společnosti se postupy,založené na kvantifikaci, používají ve všech oborech. Publikace se zabývánejdůležitějšími matematickými metodami, které se zařazují do studijních plánůna většině renomovaných vysokých škol. Obsah publikace nabízí následujícítémata:...

Celý článek

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2012

Vážení zákazníci, obchodní partneři,rádi bychom vám u příležitosti vánočních svátků a přelomu roku poděkovali za přízeň a příjemnou spolupráci. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku. Těšíme se na další spolupráci v roce 2012.

Celý článek
Menu