Aktuality

Výstava obrazů v Literární kavárně

Výstava obrazů v Literární kavárně

Do poloviny dubna 2012 probíhá v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK výstava obrazů s názvem Do Anglie s Karlem Čapkem. Samotné výstavě předcházela slavnostní vernisáž, která se konala ve čtvrtek 8.3.2012. Mezi přítomnými hosty nechyběli prof. Milan Damohorský - proděkan PF UK, PhDr. Jiřina Kádnerová - ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Kristýna Váňová -...

Celý článek
NOVINKA - Právní myšlení. Kritika moralismu

NOVINKA - Právní myšlení. Kritika moralismu

Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi rozumnými a dobře informovanými osobami. Jestliže existuje pluralita rozumných koncepcí morálky, která z nich je právně relevantní? Má právník morálně myslet v...

Celý článek
NOVINKA - Introduction to Private International Law

NOVINKA - Introduction to Private International Law

The publication includes the short outline of the most important issues relating to the Private International Law cases, such as the methods of conflict of law solution, party autonomy, conflict rules, order public, as well as the procedural and substantial thesis connected with the personal statue of natural and legal person, marriage with foreign element, parental...

Celý článek
NOVINKA - Právo duševného vlastníctva

NOVINKA - Právo duševného vlastníctva

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj problematiku kolektívnej správy práv, o priemyselných právach k výsledkom tvorivej duševnej činnosti (patentové právo, právo úžitkových...

Celý článek
NOVINKA - Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku

NOVINKA - Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku

Záměrem autorů knihy, mezi něž patří i řada významných profesorů a docentů trestního práva, včetně hlavního tvůrce nového trestního zákoníku, prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., bylo zachytit vybrané zajímavé otázky trestního práva hmotného ve světle jeho rekodifikace provedené právě zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem. Publikace je určena pro širokou odbornou...

Celý článek
Křest knihy Paměti - Jean Monnet

Křest knihy Paměti - Jean Monnet

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk a studentský spolek Všehrd si vás dovolují pozvat na křest knihy Paměti - Jean Monnet, který se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2012 v Literární kavárně Právnické fakulty UK. Knihu z původního francouzského originálu přeložil prof. Alexandr Ort. Samotnému křtu bude od 16 hodin předcházet zajímavá beseda s poslancem Evropského parlamentu dr....

Celý článek
NOVINKA - Říkal pan Říha lékaři

NOVINKA - Říkal pan Říha lékaři

„Spolu s manželem, který mimo jiné není logoped, jsme časem došli k závěru, že kvalitních, hezkých a zároveň obsahově přínosných říkanek je na „logopedickém trhu“ poskrovnu. A protože můj muž „kudy chodí, rýmuje“, vznikl nápad pokusit se zmíněný nedostatek alespoň zčásti napravit. Jestli se to povedlo, posuďte sami! Faktem je, že teprve při tvorbě říkanek a zvláště pak...

Celý článek
NOVINKA - Filosofie práva, 2. vydání

NOVINKA - Filosofie práva, 2. vydání

Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, dále zkoumání jeho účelů, jakož i základních stavebních kamenů utvářejících jeho strukturu (tj. právních norem a právních principů). K otázkám noetickým řadí vztah normy a pravdivosti, vztah...

Celý článek
NOVINKA - Paměti - Jean Monnet

NOVINKA - Paměti - Jean Monnet

Paměti významných osobností jsou vždy pro čtenáře velkým lákadlem v naději, že se dozví něco navíc ze zákulisí mezinárodního dění. Mohou však být i nesmírně cenným pramenem hlubšího studia, neboť mnohdy doplňují to, co je možno poznat ze studia oficiálních publikovaných dokumentů a vědeckých prací historiků. Třebaže paměti jedné osobnosti je jen málokdy možné označit za...

Celý článek
NOVINKA - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

NOVINKA - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

Publikace se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Kapitoly zaměřené na nemocenské a důchodové pojištění, státní sociální podporu a sociální pomoc vychází z právního stavu k 1. 1. 2012. Kapitola o veřejném zdravotním pojištění je zpracována s přihlédnutím k novelám a novým zákonům, které nabývají účinnost k 1. 4. 2012....

Celý článek
Menu