Aktuality

NOVINKA - Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 4. vydání

Čtvrté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva. Jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této...

Celý článek
NOVINKA - Konflikt a politika velmocí na blízkém východě

NOVINKA - Konflikt a politika velmocí na blízkém východě

Oblast Blízkého a Středního východu a problematika arabských/islámských zemí se v posledních letech staly aktuálním tématem. Kniha poskytuje pohled na blízkovýchodní problematiku z různých úhlů, snaží se zmapovat příčiny jednání jednotlivých regionálních aktérů Blízkého a Středního východu a světových velmocí a vzájemné vazby vyvíjející se v průběhu neklidného 20. a na...

Celý článek
NOVINKA - Úvod do kriminalistiky, 3. vydání

NOVINKA - Úvod do kriminalistiky, 3. vydání

Třetí vydání publikace je rozšířeno o nejnovější poznatky kriminalistické vědy a obsahově je uprave­no pro snadnější studium teoretických základů kriminalistiky. Kniha je výsledkem společného úsilí autorského kolektivu katedry kriminalistiky PA ČR. Cílem autorského kolektivu bylo připravit knihu, která by poskytla studentům postačující rozsah poznatků pro předmět Úvod do...

Celý článek
NOVINKA - Kriminologické a trestnoprávne  aspekty trestnej činnosti mládeže

NOVINKA - Kriminologické a trestnoprávne aspekty trestnej činnosti mládeže

Monografia komplexne spracováva problematiku trestnej činnosti mládeže z hľadiska trestnoprávneho a kriminologického. Výklad je zameraný na jednotlivé tematické okruhy od medzinárodných a ústavnoprávnych otázok, cez trestno-politické východiská trestného práva mládeže až po kriminologickú charakteristiku kriminality mládeže, profil páchateľa, prevenciu, penitenciárnu a...

Celý článek
NOVINKA - Statistické nástroje ekonomického výzkumu

NOVINKA - Statistické nástroje ekonomického výzkumu

  Cílem publikace je seznámit odbornou ekonomickou veřejnost se základními statistickými metodami pořizování, zpracování a vyhodnocování jednorozměrných i vícerozměrných datových souborů. Výklad jednotlivých statistických procedur, které dovolují získat z dat podstatné informace a dosažené výsledky využít pro kvalifikovaná rozhodnutí, je veden důsledně...

Celý článek

Sochy spravedlnosti

Nově k zakoupení (eshop, literární kavárna) polyresinové sošky bohyně spravedlnosti Justice ve dvou velikostech: 22 cm – 1 100 Kč 48 cm – 1 500 Kč Vhodná jako dekorace advokátních kanceláří nebo jiných právnických interiérů anebo jako dárek absolventům právnických fakult.   O bohyni Justicii (lat. Justitia) Římská bohyně Justice, která má oči převázané šátkem, aby...

Celý článek
Výstava obrazů v Literární kavárně

Výstava obrazů v Literární kavárně

Do poloviny dubna 2012 probíhá v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK výstava obrazů s názvem Do Anglie s Karlem Čapkem. Samotné výstavě předcházela slavnostní vernisáž, která se konala ve čtvrtek 8.3.2012. Mezi přítomnými hosty nechyběli prof. Milan Damohorský - proděkan PF UK, PhDr. Jiřina Kádnerová - ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Kristýna Váňová -...

Celý článek
NOVINKA - Právní myšlení. Kritika moralismu

NOVINKA - Právní myšlení. Kritika moralismu

Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi rozumnými a dobře informovanými osobami. Jestliže existuje pluralita rozumných koncepcí morálky, která z nich je právně relevantní? Má právník morálně myslet v...

Celý článek
NOVINKA - Introduction to Private International Law

NOVINKA - Introduction to Private International Law

The publication includes the short outline of the most important issues relating to the Private International Law cases, such as the methods of conflict of law solution, party autonomy, conflict rules, order public, as well as the procedural and substantial thesis connected with the personal statue of natural and legal person, marriage with foreign element, parental...

Celý článek
NOVINKA - Právo duševného vlastníctva

NOVINKA - Právo duševného vlastníctva

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj problematiku kolektívnej správy práv, o priemyselných právach k výsledkom tvorivej duševnej činnosti (patentové právo, právo úžitkových...

Celý článek
Menu