Knihy nakladatelství LINDE Praha

Ukončení činnosti nakladatelství Linde jste již pravděpodobně všichni zaznamenali. Linde zahájilo svoji činnost již v roce 1991 a za tuto dobu vydalo nepřeberné množství nejen odborné právnické literatury. Zaměřovali se i na ekonomickou literaturu, odborné slovníky, právnické učebnice, ale také na různé oborové encyklopedie.

Za skoro 25 let své činnosti nakladatelství Linde získalo významnou pozici na trhu odborné literatury. Tuto pozici začalo Linde v posledních letech ztrácet a výsledkem je ukončení činnosti. S ohledem na to, že naše společnost působí na trhu odborné literatury také jako distributor, máme i v současné době některé knihy stále k dispozici a můžete si je v našem eshopu, případně v kamenných prodejnách, zakoupit.

 

 

Knihy nakladatelství LINDE, které máme ještě k dispozici: 

EAN Název 1 Prodejní cena
9788072017218 Aktuality z vedení a kontroly účetnictví 410
9788072018154 Anglicko - český právnický slovník, 4. aktualizované a doplněné vydání 710
9788072018161 Anglicko - český, česko - anglický právnický slovník, komplet 1244
9788072016938 Anglicko-český odborný slovník z obl.ekon.,obch. a fin.,4.v. 890
9788072015535 Anglicko-český právnický slovník, 3.vydání 669
9788072017508 Antologie československé právní vědy v meziválečném období 497
9788086131658 Aplikace správního řádu v sociální péči, 3. vydání + CD 311
LINDE 208 Arbitrážní řízení (vícejazyčné) I. - III. díl 3109
9788072017447 Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích 190
9788072019403 Civilní právo procesní - Část první: Řízení nalézací, 7. vydání 888
80-7201-121-9 Česká republika a současný svět - dokumenty 347
9788072017256 Česko-anglický odborný slovník z obl.ekon.,obch. a fin.,4.v. 890
9788072014590 Česko-německý odborný slovník(ekonomie, finance, právo) 399
9788072017775 Doručování v soudním řízení 295
9788072016983 Ekonomika v prostoru svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR 259
9788072016433 Encyklopedie ekonomických a právních pojmů 270
9788072014170 Evropská úmluva o lidských právech a ČR 566
9788072018048 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod II.-Protokoly 306
9788072018895 Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva, 3. vydání 500
9788072016211 Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5.vydání 578
9788072017041 Exekuční řád a zákon č.119/2001Sb. s poznámkami, 3.vyd. 197
9788072017072 Insolvenční zákon - poznámkové vyd. s důvod.zprávou, 2. vyd. 899
9788072017355 Kdo je nejvlivnější právník 290
9788072016051 Konferenční angličtina , 2.vydání 160
9788072018253 Kriminalita páchaná na mládeži 330
9788072015443 Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a souv.práv.ot. 309
9788072017089 Majetek obcí a krajů, 2.vydání 280
9788072016648 Malá ekonomická encyklopedie, 5.vydání 190
9788072012879 Malá encyklopedie společenského chování, 2. vydání 141
9788072016150 Mezinárodní terorismus a bezpečnost EU (právní náhled) 537
9788072016914 Místní poplatky, 3.vydání 466
9788072016785 Národní šampioni a hospodářská soutěž 464
9788072017294 Němčina pro manažery, ekonomy a pracovníky státní správy 240
9788072014606 Německo-český odborný slovník(ekonomie, finance, právo) 399
9788072014422 Německo-český právnický slovník 390
9788072018734 Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi 235
9788072018185 Obchodné zastúpenie vo vnútroštátnom a zahraničnom obchode 539
9788072017126 Ochrana majetku 280
9788072018178 Ochrana osobních údajů v aplikační praxi 2.vyd. 459
9788072015894 Ochrana soukromí ve správním právu, 2.vydání 412
9788072017584 Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven 135
9788072018215 Podáváme žádost na stavební úřad 301
9788072017522 Polizeiliches Handeln. Studijní list + CD 155
9788072017737 Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v 380
     
9788072015542 Praktický průvodce českými účetními standardy pro podnikatel 412
9788086131610 Právní manuál pro sociálně-právní ochranu dětí + CD-ROM 622
9788072017362 Právní ochrana před hlukem 260
9788072016907 Právní předpisy samosprávy, 2.vydání 360
9788072017867 Právní předpisy související se zákonem o elektronických komu 230
9788072016532 Právo vnějších vztahů Evropské unie, 2.vydání 195
9788072017751 Profese pojišťovací zprostředkovatel 150
9788072018406 Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech 394
9788072012527 Průvodce judikaturou evropského soudního dvora, 2. díl 200
9788072015504 Průvodce judikaturou evropského soudního dvora, 3. díl 200
9788072014798 Průvodce pro stavební a projektovou praxi 475
9788072017157 Předkupní právo 195
9788072017683 Přestupkové právo, 16.vyd. 715
9788072017652 Přestupkové řízení (praktická právnická příručka), 11. vydán 1026
9788072014880 Příručka pro zprostředkovatele pojištění 350
9788072018383 Příručka pro zprostředkovatele pojištění, 2. vydání 378
9788072017515 Selected Decision Lisbon Treaty - Volume IX 98
9788072016556 Selected Decisions of the Constitut.Court 2005-2006 Vol. VI 647
9788072018246 Služby poskytované při správě a provozu budov 508
9788072016679 Soudy a soudci ve Švýcarsku 207
9788072017850 Trestní právo hmotné obecná část 451
9788072018208 Trestní právo hmotné zvláštní část 513
9788072016587 Trestní právo procesní VŠKV 620
9788072018024 Trestní zákoník a trestní řád 1. díl - Trestní zákoník 995
9788072018031 Trestní zákoník a trestní řád 2. díl - Trestní řád 995
9788086131825 Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje 2009 363
9788072017003 Úhrada za dodávku tepla, 5. vydání 250
9788072016426 Ústava České republiky v politické praxi. Výběr článků a parlamentních vystoupení z let 1996-2006 240
9788072019083 Ústavní odpovědnost v ústavním systému Polské republiky 225
9788072014729 Ústavní právo a státověda II. díl Ústavní práv ČR 2. část 100
9788072014620 Ústavní soud ČR-1993-2000 213
9788072015566 Ústavy států Evropské unie, 2. díl 456
9788072016457 Územní rozhodování a ohlašování jednoduchých staveb 210
9788072018369 Velký česko/německý slovník pro veřejnou správu 907
9788072016860 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, 4. vydání 620
9788072016334 Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2005 313
9788072016709 Využívání obnovitelných zdrojů energie 672
9788072017416 Vývoj československého práva 1945-1989 400
9788072016310 Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 5.vydání 441
9788072015351 Zákon o dani z přidané hodnoty,komentář s příklad,k 1.7.2005 241
9788072015122 Zákon o obchodování s ohroženými druhy, s komentářem 360
9788072016105 Zákon o ochraně zaměstnanců s komentářem., 2. vydání 255
9788072016501 Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vzory 399
9788072017928 Zákon o pozemních komunikacích, 10. vydání 394
9788072018673 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisejícící s komentářem, 4. vyd 850
9788072016167 Zákon o provozu na pozemních komunikacích s kom., 3. vydání 672
9788072017744 Zákon o vyvlastnění - poznámkové vydání 265
9788072017331 Zákon proti praní špinavých peněz a proti financ.teror., 2.v 200
9788072016921 Zákon směnečný a šekový - komentář, 2. díl - šeky, 2. vydání 350
9788072015399 Zákoník práce-komentář a předpisy související, 5.vydání 603
9788072017546 Zaměstnanecké benefity v roce 2009 377
9788072016174 Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007 321
9788072017201 Živnostenský zákon, 12. vydání 250

 

Menu