Novinka - GDPR pro praxi

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a předpisy související přináší do praxe. Publikace překračuje obvyklý rámec právního textu a srozumitelnou formou vysvětluje problematiku ochrany osobních údajů i z hlediska řízení procesů, informačních technologií, technického zabezpečení prostor, spisové služby atd. Výklad se nezaměřuje pouze na speciální předpisy o ochraně osobních údajů, ale zařazuje problematiku do širšího právního rámce, tj. řeší problematiku ochrany osobnostních práv i další oblasti. Součástí výkladu jsou i příklady z rozhodovací praxe soudů. Jedná se tedy o komplexní návod, jak si při ochraně osobních údajů a implementaci GDPR počínat v každodenní praxi i z hlediska dlouhodobé koncepční práce.

 

Parametry:
Autoři: Navrátil Jiří a kolektiv
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 22.12.2017
Specifikace: 148 x 205 mm, brožovaná, 340 stran
ISBN: 978-80-7380-689-7
Doporučená prodejní cena: 420 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu