Novinka - Kriminologický výzkum. Praktická příručka

Publikace navazuje na učebnice kriminologie, které poskytují základní orientaci o všech tematických okruzích, jimiž se kriminologie zabývá. Podrobně se zaměřuje se na přípravnou fázi výzkumu, aplikaci řady metod a technik, pojednává o zpracování výsledků, získání výzkumných poznatků, hledání souvislostí a principů, řešení problémů a uplatnění výsledků výzkumu v oblasti kriminální politiky.  U všech fází výzkumu a u všech postupů jsou uvedena nejen základní pravidla, která je nutné dodržet, ale také nedostatky a skutečnosti, které mohou vést k případným nepřesnostem a zkreslením. V řadě případů jsou konfrontovány různé přístupy a názory badatelů. Značná pozornost je věnována tomu, aby byl výzkum dostatečně platný a průkazný. V práci jsou využity dlouholeté zkušenosti kriminologů i badatelů spolupracujících oborů. K dokreslení jsou vybrány konkrétní příklady z výzkumů.
Publikace je určena čtenářům, kterým nestačí pouze orientační přehled, uvedený ve slovnících a učebnicích, ale těm, kteří se o kriminologický výzkum více zajímají, hodlají ho realizovat nebo ve své praxi lépe využívat. Může jít o studenty, badatele z jiných oborů, pedagogy, začínající kriminology, někdy i zkušené kriminology. Využívat by ji mohli i státní zástupci, soudci, policisté, pracovníci Vězeňské služby ČR, pracovníci řídících složek, sociální pracovníci a mnozí další.

Parametry:
Autoři: Cejp Martin
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 7. 12. 2018
Specifikace: 148 x 205 mm, brožovaná, 176 stran
ISBN: 978-80-7380-743-6
Doporučená prodejní cena: 220 Kč

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

Menu