Novinka - Němčina (nejen) pro policisty

Publikace je určena všem zájemcům o vhled do bezpečnostní, policejní, právní, trestněprávní, veřejnosprávní i manažerské problematiky v německém jazyce. Odborná terminologie je předkládána prostřednictvím krátkých odborných textů vycházejících z německých, rakouských a švýcarských zdrojů a je shrnuta v německo-českém a česko-německém přehledu použité slovní zásoby. K orientaci v německy psaném odborném textu slouží i základní lexikálně gramatické struktury uvedené v příloze. Míru osvojení získaných vědomostí a dovedností lze ověřit ve cvičeních s klíčem. Tato aktuální odborná literatura je koncipována tak, aby si uživatel nejen osvojil danou německou odbornou terminologii, ale také se seznámil s odbornými sděleními v německy mluvících zemích i se strukturami odborného textu.

 

Parametry:
Autoři: Poláčková Věra, Nerandžičová Olga
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 1.2.2018
Specifikace: 155 x 230 mm, brožovaná, 328 stran
ISBN: 978-80-7380-699-6
Doporučená prodejní cena: 380 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu