Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách I

Tato kniha je první částí dvojdílné monografie Sametová revoluce v jižních Čechách, kterou zároveň končí pětiletý projekt Průběh Sametové revoluce v jižních Čechách v komparativní perspektivě, podpořený Grantovou agenturou ČR (reg. č.: 13-15049S). Představuje tři studie, věnované Sametové revoluci ve městech a okresech Strakonice, Český Krumlov a Tábor. Nejde přitom jen o popis listopadové revoluce v těchto okresech, včetně předrevoluční a porevoluční fáze, jež vyvrcholila svobodnými volbami v červnu a listopadu 1990. Autoři se snaží přiblížit specifika jednotlivých okresů, daná jejich rozdílným historickým vývojem, tradicemi, politickou kulturou, sociálním a ekonomickým složením jejich obyvatel apod. Vytváří tak pestrou mozaiku událostí, které stály na počátku naší novodobé demokracie, a od nichž zanedlouho uplyne již 30 let.

 

Parametry:
Autoři: Valeš Lukáš, Petráš Jiří a kol.
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 31.10.2017
Specifikace: 155 x 230 mm, brožovaná, 256 stran
ISBN: 978-80-7380-669-9
Doporučená prodejní cena: 380 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 


Menu