Novinka - Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Soubor zákonů „Ústavní právo“ a jednotlivé právní předpisy, které jsou v něm obsaženy, výborně vystihují základní hodnoty, na nichž je vystavěna advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Demokracie, právní stát a spravedlnost totiž nejsou jen prázdné pojmy. Alespoň pro nás ne. Tyto hodnoty bráníme a rozvíjíme. Právě tím nejlépe posloužíme svým klientům. Své služby poskytujeme s úctou k tradici, zároveň ale s touhou po inovaci a s otevřenýma očima. Jen tak můžeme nabídnout jinou dimenzi řešení problémů spočívající v naprosté komplexnosti. Uvědomujeme si, že nic jiného už není ve složitém a měnícím se světě možné. Právě v tomto prostředí a v těchto hodnotách vychováváme i naše nejmladší spolupracovníky, právní asistenty z řad studentů i advokátní koncipienty. Ústavní právo, mající zvláště v poslední době stále znatelnější mezinárodní přesah, tak v naší kanceláři není jen teoretickým oborem, který bychom opomíjeli, ale naopak naprosto žitým a pěstovaným právním odvětvím, jehož důležitost si uvědomujeme každý den. Pro každého právníka by tak měla být dokonalá znalost jednotlivých právních předpisů, publikovaných v této knize, samozřejmostí. Nezapomínejme pak na to, že právě tyto základní normy vyžadují stále nové a nové analýzy a promýšlení. Čtěme je tedy znovu a znovu.

 

Parametry:
Autoři: Kolektiv autorů
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 1.12.2017
Specifikace: 155 x 230 mm, brožovaná, 778 stran
ISBN: 978-80-7380-690-3
Doporučená prodejní cena: 600 Kč / pro studenty 300 Kč


Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu