Novinka - Správne právo hmotné, Všeobecná časť, 2. vydání

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie verejnej správy (good administration, public management), požiadavky na kvalitu vo verejnej správe, právne postavenie zamestnancov vo verejnej správe, administratívne aspekty ochrany vlastníckeho práva. Osobitnú pozornosť venuje správnemu trestaniu v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, jeho princípom, kategorizácii správnych deliktov a ich vzťahu k trestným činom. Špeciálna časť textu je venovaná vzťahu slovenského administratívneho práva a európskeho správneho práva. Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však aj študenti študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj. Vzhľadom na vysokú odbornosť jej spracovania, publikáciu možno odporúčať do pozornosti aj zamestnancom verejnej správy, advokátom, sudcom a prokurátorom.

 

Parametry:
Autoři: Košičiarová Soňa
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 23.11.2017
Specifikace: 155 x 230 mm, brožovaná, 405 stran
ISBN: 978-80-7380-684-2
Doporučená prodejní cena: 550 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu