Novinka - Správní právo procesní, 3. vydání

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního přezkoumání. Zapracovány jsou poznatky z aplikace správního řádu a také soudního přezkumu, zohledněny jsou změny, k nimž došlo v příslušných zákonných úpravách od minulého zpracování publikace. Reflektován je vývoj názorů na některé podstatné procesní otázky (a také některé související hmotněprávní), jak se projevuje v rovině teoretické, metodické, a také v judikatuře. Důkladně je rozpracována oblast základních zásad činnosti správních orgánů. Problematika jednotlivých druhů postupů, které správní orgány realizují, je podána uceleně a v logických souvislostech, jak vychází z obecné úpravy, s využitím konkrétních příkladů z oblasti obecné úpravy správního procesu, a také z vybraných zvláštních úprav. Čtenáři jsou tak usnadněny, za využití nezbytného teoretického základu, orientace a pochopení poměrně rozsáhlé a strukturované oblasti procesních postupů správních orgánů, a jejich přezkoumání.

 

Parametry:
Autoři: Skulová Soňa a kolektiv
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 1.12.2017
Specifikace: 148 x 205 mm, brožovaná, 422 stran
ISBN: 978-80-7380-688-0
Doporučená prodejní cena: 520 Kč


Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu