Novinka - Teorie korporátního práva

Obchodní korporace na celém světě mají v zásadě stejnou právní povahu a čelí v zásadě stejným právním problémům. Korporátní právo řeší obdobné ekonomické problémy na celém světě a rozdíly mezi národními úpravami odrážejí národní aspekty systému ekonomické produkce. Korporátní právo řeší tři základní zdroje konfliktů, a to konflikty mezi managery a akcionáři, konflikty mezi majoritními a minoritními akcionáři a konflikty mezi akcionáři a dalšími smluvníky korporace, zejména zaměstnanci a věřiteli. Publikace se zabývá všemi důležitými problémy korporátního práva a nabízí různé alternativy jejich řešení. V případě, že se vyskytují rozdíly mezi různými jurisdikcemi, snaží se kniha vystopovat původ těchto rozdílů a identifikovat to, co je korporátnímu právu společné a jaké jsou jeho teoretické základy. Kniha podává ucelený pohled na roli a strukturu korporátního práva a nabízí charakteristiku jednotlivých institutů korporátního práva, jejich alternativy, ale i důvodu jejich existence.

Parametry:
Autoři: Rozehnal Aleš
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 6.6.2018
Specifikace: 148 x 205 mm, brožovaná, 200 stran
ISBN: 978-80-7380-723-8
Doporučená prodejní cena: 260 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu