Novinka - Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce

Publikace je zaměřena na praxi a reaguje na novou právní úpravu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová koncepce správního trestání má dopad na všechny adresáty právní normy, ale i na subjekty, které novou právní úpravu budou využívat v praxi. A právě zejména pro subjekty, které budou novou právní úpravu realizovat v praxi, správní orgány, je především publikace určena. Je koncipována jako praktický průvodce, kdy je stěžejní materie zaměřena na poznámky k nové právní úpravě ve formě důvodové zprávy a dále na dosavadní judikaturu, která je využitelná i pro nový zákon. Dále je v publikaci zpracována rozdílová tabulka předešlé a nové právní úpravy přestupkového zákona. Publikace obsahuje i popis základních zásad správního trestání. Publikace by měla být praktickou příručkou pro současný „přechod“ na novou právní úpravu. Zažitý přestupkový zákon, který platil více jak 27 let, byl nahrazen novou, v řadě ohledů koncepčně jinou právní úpravou, která musí být aplikována řádně a správně. K tomuto má příručka zejména posloužit.

 

Parametry:
Autoři: Slabý Antonín, Škoda Jindřich, Vavera František
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 31.10.2017
Specifikace: 148x205 mm, brožovaná, 476 stran
ISBN: 978-80-7380-683-5
Doporučená prodejní cena: 550 Kč


Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu