Novinka - Zákon o Policajnom zbore. Aplikačná prax

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných činností v rozsahu súčasného znenia zákona o Policajnom zbore. Publikácia sa preto sústreďuje najmä na praktickú činnosť policajta pri výkone služby, vykonávanie služobných zákrokov, používanie donucovacích prostriedkov, ale aj povinnosti a oprávnenia príslušníkov Policajného zboru. Okrem toho rozoberá úlohy, organizáciu a riadenie Policajného zboru, informačno-technické prostriedky a operatívno-pátraciu činnosť, spracúvanie informácií Policajným zborom, spôsoby a formy kooperácie Policajného zboru s inými subjektmi a náhradu škody. Publikácia má byť praktickou pomôckou policajta vo vzťahu ku kvalitnému a efektívnemu plneniu jeho úloh, povinností a oprávnení v priamom výkone služby. Autori chcú predmetnou publikáciou osloviť čitateľov z odbornej verejnosti, najmä príslušníkov Policajného zboru, zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bezpečnostných mimorezortných služieb, ale tiež aj laickej verejnosti, ktorá mnohokrát dochádza do bezprostredného kontaktu so zásahmi polície do ich práv a slobôd.

 

Parametry:
Autoři: Peťovský Marián, Odlerová Miriam, Škrinár Tomáš
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 7.12.2017
Specifikace: 148 x 205 mm, brožovaná, 354 stran
ISBN: 978-80-7380-682-8
Doporučená prodejní cena: 450 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu