Smuteční oznámení

Dne 23. září 2019 zemřel po dlouhé nemoci náš dlouholetý autor, významná osobnosti v oblasti trestního práva, pan doc. JUDr. František Novotný, CSc.

Kolektiv Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. vyjadřuje rodině a blízkým upřímnou soustrast.

Čest jeho památce!

 

 

Menu