Média

Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník

Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník

Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník. Článek je uveden v čísle 6 z roku 2013. Z článku uvádíme: Občanský zákoník v tabulkách Kniha nabízí srovnání nových a starých paragrafů. Kolektiv několika právníků, mezi nimiž je i profesor Alexander J. Bělohlávek, sestavil publikaci "Nový občanský zákoník - Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Občianske právo hmotné

Bulletin advokacie píše o knize Občianske právo hmotné

Bulletin advokacie píše o nové knize Občianske právo hmotné. Recenze je uvedena v čísle 1-2 z roku 2013 a recenzi napsal prof. JUDr. Alexander J. Bělohlávek. Z recenze uvádíme: "...je zřejmé, že autoři při zpracování publikace využili svých bohatých profesních zkušeností. Nejde totiž o pouhou interpretaci zákona, nýbrž je vidět zkušenost jak s legislativní, tak aplikační...

Celý článek
Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2012 a recenzi napsal JUDr. Peter Kerecman, PhD. Z recenze uvádíme: "...je výnimočným, pedantne a fundovane spracovaným dielom. Stáva sa tak nepochybne obohatením a novým podnetom do diskusií o úlohách, postavení a najmä význame...

Celý článek
Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2012 a recenzi napsal JUDr. Peter Čabák. Z recenze uvádíme: "...je predovšetkým vhodnou študijnou literatúrou pre študentov právnických, ale aj iných vysokých škôl. Publikácia iste zaujme aj sudcov, prokurátorov, advokátov, patentových zástupcov a ďalších, ktorí potrebujú...

Celý článek

Časopis Čtyřlístek píše o akci na Literární kavárně

Časopis Čtyřlístek píše ve svém 14. čísle o slavnostním setkání Čtyřlístku spolu s Lucií Vondráčkovou a Jaroslavem Němečkem, které proběhlo v pondělí 30.7.2012 v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK.    

Celý článek

Diktatura informací, E. Mleziva

Pro časopis Psychologie dnes 10/2005 napsal JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.: ...namísto vytváření teorie si autor všímá takových informačních fenoménů, jako jsou zdroje a typy informací, jejich kvantitativní a kvalitativní stránka, procesy výměny informací, funkce informací při záměrném ovlivňování jedinců i skupin... je mi blízký přísup autora k prezentaci informací. Neposkytuje...

Celý článek

idnes.cz píše o knize Arnošta Lustiga - Případ Marie Navarové

Příběh Marie Navarové, která za pomoc zraněnému říšskému protektorovi Reinhardu Heydrichovi dostala nejprve odměnu a poté těžký žalář, přináší ve své nové knize Arnošt Lustig. Celý článek.

Celý článek

Forenzní psychologie, L. Čírtková

Publikace je určena jako vstupní odborný text ke studiu forenzní psychologie na vysokých školách. Jejím cílem je představit současnou tvář forenzní psychologie. Proto je kladen důraz spíše na široký záběr než na hloubku výkladu jednotlivých okruhů. Zároveň splňuje požadavek srozumitelnosti a praktické využitelnosti prezentovaných poznatků pro čtenáře bez hlubší...

Celý článek

Odzbrojení: prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, J. Ondřej

JUDr. Vladimír Balaš, CSc. ve své recenzi mimo jiné napsal: Autor se ve  své monografii věnuje nadmíru aktuálnímu tématu, kterému v posledních 15  letech nebyla v české odborné literatuře věnována odpovídající pozornost. Publikace je úctyhodným příspěvkem české mezinárodněprávní literatuře. Při jejím zpracování byly použity recentní informace a práce...

Celý článek

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, J.Ondřej

Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc. ve své recenzi pro Bulletin advokacie uvedl: Jde o zajímavě pojatou učebnici pro tři vědecké obory, které se v  práci v mnohém doplňují. Jako učitel mohu odpovědně potvrdit, že kniha bude studenty velmi vyhledávaná pro její stručnost, je v ní vše, co by měl vysokoškolský posluchač vědět. Avšak i pro advokáta může být...

Celý článek
Menu