Média

Kriminalistická taktika, J. Straus a kol.

Učebnice má dobrou teoretickou i pedagogickou úroveň. Ke zvýšení názornosti výkladu, zejména taktiky jednotlivých kriminalistických úkonů, je ilustrována barevnou fotodokumentací a grafickými vyobrazeními. Je přínosem pro zkvalitňování výuky kriminalistické taktiky jako nedílné součásti systému kriminalistiky zejména inovací a  propracovaností kriminalistických...

Celý článek

Marketing - cesta k trhu, J. Světlík

"...věcně hutné, profesně vyzrálé, tematicky utříděné - takové je poslední dílo J. Světlíka. Jako základní literatura pro zkoušku ze  základů marketingu nebo pro orientaci v problematice pro přípravu k  přijímací zkoušce na fakultu multimediálních komunikací - nepostradatelné. Být studentem vysoké školy, neváhám ani chvíli a  usiluji o to, mít tuto knihu...

Celý článek

Komenář k Ústavě a Listině, K. Klíma a kol.

Páni senátoři, neměňtě Ústavu ani Listinu práv a svobod! Těmito slovy provázel představení publikace doc. Klíma. Křest knihy proběhl na půdě senátu a zúčastnil se jej i třicetičlěnný autorský tým. Klíma shromáždil řadu odborníků na obchodní, pracovní, trestní právo, právníky ze  státních zastupitelství a legislativního procesu, aby zcela otevřeně...

Celý článek

Komunikačně náročné situace v policejní praxi, I. Matoušková, J. Spurný

Kniha se věnuje problematice komunikace v kontextu specifických aspektů vztahujících se k profesní roli policisty. Oba autoři jsou profesně orientování směrem k problematice forenzní psychologie, komunikace, intervence a psychologie, v krizových situacích. Joža Spurný vyučuje policejní a forenzní psychologii na PA ČR v Praze, Ingrid Matoušková...

Celý článek

Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. M. Novák, T. Lebeda a kol.

Kniha autorského kolektivu vedeného Miroslavem Novákem představuje dosud nejrozsáhlejíší česky psanou publikaci věnovanou problematice volebních systémů včetně jednoho z jejích nejvýznamnější aspektů - korelace podoby a účinku volebního systému na podobu a fungování stranicko-politické soustavy v daném politickém systému. Jedná se o  téma, jež do české...

Celý článek

Odzbrojení: prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, J. Ondřej

Zdůraznění významu procesu odzbrojení jako jednoho z prostředků zajištění mezinárodní bezpečnosti a jeho posouzení zejména z  mezinárodněprávního hlediska je vskutku záslužným činem. Toto ocenění má své důvody především v neradostné bilanci průběhu a výsledků různých odzbrojovacích jednání a fór v posledních letech a v současném trendu...

Celý článek

Filosofie práva, Pavel Höllander

Posuzovaná kniha Pavla Holländera „Filosofie práva" představuje práci, která aktuálností svého právně filozofického zaměřením a zpracováním, navazujícím na domácí právní reálie, na českém knižním trhu již řadu let schází. Ne snad proto, že by česká tvůrčí produkce danou tematiku zcela opomíjela, ale vydávané právní tituly se orientují přílišně k obecným filozofickým...

Celý článek

Dějiny mezinárodních vztahů, Zdeněk Veselý

Publikace mapuje vývoj mezinárodních vztahů především mezi evropskými státy. Zdůrazněny jsou i klíčové momenty vztahující se k postavení českého státu. Součástí textu jsou dokumenty, řada z nich je v českém prostředí publikována poprvé, např. Vestfálský mír či Utrechtský mír.časopis Ekonom 13/2007 (29. 3. - 4. 4.)

Celý článek

Základní slova, Irena Válová & Aleš Pejchal

Kniha je vlastně dialogem mezi oběma spoluautory. Aleš Pejchal odpovídá na otázky Ireny Válové a reaguje na její názory. Publikace pojednává o  vztahu mezi právem a svobodou, společností, procesem a politikou. Kniha poutavým a zasvěceným způsobem pojednává o základních pojmech z různých a  často nečekaných pohledů, i ve srovnání se...

Celý článek

Základy logiky a argumentace, Josef Bokr & Jan Svatek

Po skrovné Předmluvě (1 s.) věnující se také historii logiky následuje rovněž stručný Úvod, kde autoři upozorňují na inflaci termínu logika a  definují logiku "jako vědu o formách a zákonech správného usuzování", resp. jako vědu "o vyplývání, které je nezávislé na konkrétním obsahu soudů a jeho výsledky jsou určeny pouze formou soudů" (obojí s. 10). Jisté...

Celý článek
Menu