Média

Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Z recence uvádíme: "Autor v monografii komplexně pokrývá historické souvislosti až po nejaktuálnější témata současnosti. Text je rozdělen do čtyř částí. V první, nejrozsáhlejší z nich, autor rekapituluje evoluci veřejné správy, na to navazuje kapitolou, kde se zabývá vývojem správní vědy. Ve třetí části publikace zachycuje současné problémy veřejné správy a práva v evropském kontextu...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Z recence uvádíme: "...je nepochybně prvním uceleným českým vědeckým zpracováním historie Ústavního soudu od jeho vzniku do r. 1948. Monografie je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. Text je psán systematicky, přehledně a čtivě, doplňují jej ukázky z pramenů, je - i s ohledem na časový záběr - "trvanlivý" s reálnou ambicí stát se na delší dobu prací základní. Okolnost, že byla...

Celý článek
Menu