Média

Bulletin advokacie píše o knize Česko-německý právnický slovník

Bulletin advokacie píše o knize Česko-německý právnický slovník

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace je moderní, vychází ze současné právnické literatury německy mluvících zemí, včetně rakouské a švýcarské. Slovník obsahuje právní terminologii ze všech hlavních oborů práva soukromého i veřejného, včetně práva evropského. V řadě případů jsou uváděny ekvivalenty rakouské a švýcarské němčiny. Jak autorka uvádí v Předmluvě, slovník obsahuje...

Celý článek

Komorní listy píší o výstavě faksimilií v Literární kavárně

Z článku uvádíme: "V pondělí 12. září 2011 byla v literární kavárně v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upořádána tisková konference, a to u příležitosti zahájení výstavy a prodeje faksimiliívýznamných českých historických publikací – Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého a Bible Kutnohorské. Akce se zúčastnili i prof. JUDr. Aleš...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Z recence uvádíme: "Autor v monografii komplexně pokrývá historické souvislosti až po nejaktuálnější témata současnosti. Text je rozdělen do čtyř částí. V první, nejrozsáhlejší z nich, autor rekapituluje evoluci veřejné správy, na to navazuje kapitolou, kde se zabývá vývojem správní vědy. Ve třetí části publikace zachycuje současné problémy veřejné správy a práva v evropském kontextu...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Z recence uvádíme: "...je nepochybně prvním uceleným českým vědeckým zpracováním historie Ústavního soudu od jeho vzniku do r. 1948. Monografie je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. Text je psán systematicky, přehledně a čtivě, doplňují jej ukázky z pramenů, je - i s ohledem na časový záběr - "trvanlivý" s reálnou ambicí stát se na delší dobu prací základní. Okolnost, že byla...

Celý článek
Menu