Základy komunikačných technológií

Čepčiansky Gustáv, Schwartz Ladislav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Žilinská univerzita v Žiline
ISBN
978-80-5540-972-6
EAN
9788055409726
Počet stran
250
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2015
Formát
18x25 cm
Telekomunikácie ruka v ruke s informačnými technológiami a sieťami predstavujú nervovú sústavu pre život ľudskej spoločnosti. Neustále sa zdokonaľuje a znásobuje technika pre diaľkové dorozumievanie a prenos informácií, rastie objem prenášaných informačných tokov. Telekomunikácie poskytujú služby každému hospodárskemu odvetviu, podnikateľskej sfére, vládnym a spoločenským ustanovizniam a verejnosti. Rozvinuté telekomunikácie sa stali hybnou silou hospodárskeho rastu, akosti práce a života spoločnosti. Ich činnosť výrazne ovplyvňuje ekonomickú úroveň jednotlivých štátov. Táto učebnica si kladie za cieľ pomôcť študentom, ktorí sa rozhodli nadobudnúť vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore telekomunikácie, zorientovať sa v ňom a prístupnou frmou im vysvetliť základné princípy a metódy prenosu a spracovania správ, dorozumievania na diaľku a spôsoby včasného, neporušeného a bezpečného prenosu informácií na ktorékoľvek miesto na zemeguli. Učebnica má byť pomôckou hlavne pre študentov bakalárskeho štúdia, ktorí maturovali na takých stredných školách, kde sa elektrotechnika a výpočtová technika vyučovala len v úzkom rozsahu a majú z tohto vedného odboru len minimálne znalosti. No poslúži aj pri príprave na štátne záverečné skúšky a v neposlednom rade aj ľuďom z praxe, ktorí pracujú v telekomunikačnom odvetví.
Základy komunikačných technológií

1.084 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu