Standardy bydlení 2014/2015. Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení

Sunega, Boumová, Gibas, Samec, Bartoš, Mikeszová, Hájek, Kážmér, Palguta

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Sociologický ústav AV ČR
ISBN
978-80-7330-279-5
EAN
9788073302795
Počet stran
186
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
24x17 cm
Standardní analýzy trhu bydlení vycházejí z neoliberálního ekonomického paradigmatu, podle kterého tržní aktéři jednají individuálně a zároveň ekonomicky racionálně. V předkládané monografii autoři a autorky nabízejí alternativní pohled. Na základě dlouhodobého multimetodického výzkumu preferencí a jednání upírají svůj zájem na sociální normy spojené s bydlením a analyzují jejich vliv na chování aktérů na trhu bydlení. Mapují obecné postoje týkající se nájemního a vlastnického bydlení v České republice a prostřednictvím pěti tematicky odlišných, ale úzce provázaných kapitol do hloubky analyzují a diskutují povahu sociální normy týkající se „správného“ bydlení, její vnitřní strukturu a obsah, mechanismy její reprodukce i principy jejího uplatňování. Vzhledem k upozadění sociálního rozměru jednání na trhu bydlení ze strany neoklasické ekonomie představují Standardy bydlení 2014/2015 příspěvek k hlubšímu pochopení fungování trhu bydlení a poukazují na přínos sociologie pro porozumění mechanismu vzniku nerovnováhy na trhu bydlení.
Standardy bydlení 2014/2015. Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení

260 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu