Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

Šínová, Kovářová Kochová a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-600-5
EAN
9788074006005
Počet stran
360
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
A5
Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podrobné pojednání o právu insolvenčním v jeho nestandardním pojetí dodržuje systematiku zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V neposlední řadě je výklad věnován také části páté občanského soudního řádu, která má specifickou povahu a spolu se zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tvoří právní rámec soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy. I s ohledem na graficky oddělenou systematiku svého textu může být publikace vhodnou pomůckou při zpracování odborných analýz týkajících se insolvenčního či exekučního práva, popř. ochrany soukromých subjektivních práv, do kterých bylo orgány veřejné správy zasaženo, dále při studiu práva, jakož i při každodenní praxi advokátů, soudců, soudních exekutorů, insolvenčních správců či správních úřadů.
Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

590 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu