Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Historické události

Ideológia naprieč hranicami - Myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. pol. 20. storočia

Osyková Linda, Hanula Matej a kolektív

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
196
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2015
Formát
16x24 cm
ISBN
978-80-224-1461-6
EAN
9788022414616
Publikácia sa zaoberá hranicami, ktoré sa vytýčili v Európe po 1. svetovej vojne a počas nasledujúcich dvoch desaťročí sa stali významným faktorom ovpyvňujúcim politický a hospodársky vývoj kontinentu. Autorskí kolektív tvoria riešitelia projektu-vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV. Zameriavajú sa na ideologické koncepcie použité pri vytyčovaní hraníc česko-slovenského štátu a venujú pozornosť predovšetkým ideologickým transferom medzi európskymi krajinami v medzivojnovom období a ich dosahom na vnútropolitický vývoj v Československu a na Slovensku. Zároveň si všímajú zdôvodnenie ideovej podstaty samostatného slovenského štátu vo vzdelávacom procese v rokoch 1939 - 1945. Kniha potvrdzuje skutočnosť, že ideologické koncepty mali do veľkej miery schopnosť prekonávať nové štátne hranice ustanovené v Európe po roku 1918. Rovnako však poukazuje, že ideológie sa stávali neraz i bariérami, ktoré neovplyvňovali iba politické dianie, ale často krát dokázali zabrzdiť i zdanlivo nepolitické projekty, medzi ktoré patrilo napr. budovanie veľkej kapitálovej banky na slovenskej pôde.
Ideológia naprieč hranicami - Myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. pol. 20. storočia

202 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu