Antológia z politickej a právnej filozofie, 3. vydanie

Chovancová Jarmila

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Eurokódex
ISBN
978-80-89447-07-7
EAN
9788089447077
Počet stran
384
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2009
Formát
A5
Kniha sa opiera o originály alebo preklady diel významných právnych teoretikov, právnych filozofov, prostredníctvom ktorých máme priblížený vývoj politického a právneho myslenia od najstarších čias až po súčasnosť. Vyberáme z obsahu: Platón: Ústava Aristoteles: Politika, Etika Nikomachova Augustinus Aurelius: O štáte božom Tomáš Akvinský: Suma teológie Niccolo Macchiavelli: Úvahy o vláde Thomas Hobbes: Leviathan neboli o podstatě, řízení a moci církevního a občanskeého John Locke: Dvě pojednávní o vládě Charles de Secondat Montesquieu: Duch zákonov David Hume: O práve a politike Jean Jacques Rousseau: O společenské smlouvě neboli o zásadách štátního práva Rudolf von Ihering: Boj za právo Hans Kelsen: Všeobecná teorie norem H.L.A. Hart: Pojem práva John Rawls: Teorie spravedlnosti, Politický liberalizmus Ronald Dworkin: Když sa práva berou vážně a ďalšie
Antológia z politickej a právnej filozofie, 3. vydanie

450 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu