Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Správní právo

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár

Balog Boris

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-346-6
EAN
9788081683466
Počet stran
144
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
Formát
A5
Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu prírody a krajiny, rybárstva, vodovodov a kanalizácií a pod. V predkladanom komentári k zákonu č. 525/2003 Z. z. autor podáva odborný výklad ustanovení zákona, prehľad jeho podstatných pojmov a procesných inštitútov ako aj skutočností, pre uľahčenie jeho uplatňovania v praxi. Komentár dopĺňa príslušnými rozhodnutiami slovenských a európskych súdov. Publikácia je určená právnickej verejnosti, príslušným útvarom verejnej správy a samospráv, pracovníkom SIŽP, podnikateľom, ktorí sú zo zákona povinní riešiť aj problematiku ochrany životného prostredia ako aj študentom envinonmentalistiky a príbuzných odborov vysokých škôl.
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár

292 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu