Vybrané otázky medzinárodného práva verejného a súkromného

Funta Rastislav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Tribun EU s. r. o.
ISBN
978-80-2630-869-0
EAN
9788026308690
Počet stran
274
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
A5
Predkladaná publikácia sa stručným spôsobom zaoberá medzinárodným právom verejným a medzinárodným právom súkromným a analyzuje ich inštitúty a normy. Prvá časť - MPV - približuje históriu medzinárodného práva verejného, jeho subjekty, pramene a druhy pravidiel, definuje štátne územie a medzinárodný priestor, obyvateľstvo, štátne orgány, medzinárodné organizácie, rozoberá mierové riešenie sporov, zodpovednosť štátov a právo medzinárodnej bezpečnosti. Druhá časť - MPS - zahŕňa cudzí prvok, kolízne právo, subjekety medzinárodného súkromného práva, osobný štatút, právomoc v občianskych a obchodných veciach, problematiku týkajúcu sa manželstva, rodičovstva, vecných práv a dedičstva, zmluvných a mimozmluvných záväzkov. Záver učebnice je doplnený 20 testovými otázkami (v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom a talianskom). Doplnené sú i vybrané právne predpisy.
Vybrané otázky medzinárodného práva verejného a súkromného

249 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu