Zařazeno v kategoriích: Občanské právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Sprievodca CSP, CMP, SSP - Porovnávacie tabuľky OSP a nových procesnoprávnych kódexov

Tomašovič Marek, Fečík Marián

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-403-6
EAN
9788081684036
Počet stran
384
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
Formát
A5
Snahy o rekodifikáciu civilného procesu na Slovensku na sklonku uplynulého roka vyústili do prijatia troch nových, samostatných procesných kódexov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla 2016. Publikácia má za cieľ podporiť bezproblémové zvládnutie prechodu z Občianskeho súdneho poriadku na nové procesnoprávne kódexy a poskytnúť informácie o všetkých zmenách, ktoré rekodifikácia civilného procesu a správneho súdneho procesu prináša. Predmetom výkladu autorov sú základné procesné inštitúty, ktoré popisujú podľa pôvodnej a novej právnej úpravy. Dôraz kladú na zmenu v právnej úprave inštitútu, pričom primárnym účelom je práve príslušná komparácia, sprevádzaná výkladom inštitútu. Pri každom inštitúte sa odkazuje na príslušné úplné znenia ustanovení predpisov, ktoré sú súčasťou publikácie. Kniha je tak komplexným SPRIEVODCOM pre uplatnenie nových správnych kódexov v praxi. Používatelia systému ASPI (automatizovaný systém právnych informácií) uvítajú prístupnosť titulu aj v systéme ASPI. Autormi diela sú prokurátori Generálnej prokuratúry SR, členovia Rekodifikačnej komisie pri Ministerstve spravodlivosti SR pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku. Titul je určený pre všetky právnické profesie, oblasť verejnej správy, pre študujúcich právo a prierezové odbory ako aj ďalšie zainteresované skupiny.
Sprievodca CSP, CMP, SSP - Porovnávacie tabuľky OSP a nových procesnoprávnych kódexov

554 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu