Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Účtovníctvo a dane právnických osôb

Baštincová Anna

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-398-5
EAN
9788081683985
Počet stran
260
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
Formát
A5
Publikácia poskytuje ucelený prehľad o postavení daňového systému a účtovného systému v trhovej ekonomike, o ich vzájomných vzťahoch v období nadnárodnej harmonizácie účtovníctva a daní a o ich aplikácii v podmienkach Slovenskej republiky. Zameriava sa na faktory, ktoré formujú národné systémy účtovníctva, na modely účtovných systémov vo svete vo vzťahu k daňovému systému, na dôvody harmonizácie účtovných systémov, na trendy koordinácie a na bariéry harmonizácie daní členských štátov Európskej únie. Obsahuje identifikáciu daní, ktoré platia právnické osoby v Slovenskej republike, a ich dôsledky na majetkovú a finančnú situáciu ako nákladové položky a záväzky voči správcom daní. Najväčší priestor je vyhradený analýze priamych a nepriamych daní, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú ekonomické správanie a rozhodovanie právnických osôb – ide o daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. Akcent sa kladie na zložité teoretické a praktické problémy súvisiace so stanovením základu dane a jednotlivých daní a súčasne na účtovníctvo ako najdôležitejší informačný zdroj na zabezpečenie preukazných záznamov ich výpočtu.
Účtovníctvo a dane právnických osôb

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu