Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

Bartoňová Miroslava, Vítková Marie

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Masarykova univerzita
ISBN
978-80-2108-140-6
EAN
9788021081406
Počet stran
270
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Formát
14x21 cm
Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání jednotlivé faktory působí? Jak identifikované faktory působí)? Výzkumným prostředím byly běžné základní školy. Využity byly standardní postupy sociálně vědního výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. Výzkumná monografie je členěna do tří větších celků s vnitřním členěním na kapitoly.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

370 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Jak dál?

Jak dál?

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu