Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Historické události

Německé vědecké instituce v Liberci 1923 - 1945

Josefovičová Milena

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
ISBN
978-80-87782-56-9
EAN
9788087782569
Počet stran
250
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
21x30 cm
Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do roku 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny (Deutsche Gesellschaft für Vor– und Frühgeschichte), Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a lidu (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung) se zabývá studie, obsažená v první části knihy. Druhou část tvoří soupis (inventář) písemností a dalších artefaktů, které z činnosti těchto institucí vzešly a nyní jsou zpřístupněny v archivním fondu Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec, uloženém v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze.
Německé vědecké instituce v Liberci 1923 - 1945

300 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu