Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře

Notársky poriadok. Komentár

Valová Katarína a kolektív

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
816
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
ISBN
978-80-89603-44-2
EAN
9788089603442
Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je aj úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra. Ide teda o ucelený prehľad všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa notárskej činnosti s podrobným komentárom ku všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý obsahuje nielen teoretické zdôvodnenie právnej úpravy ale najmä jej dopad na prax. Ambíciou tejto publikácie bolo aj reagovať na zmeny obsiahnuté v nových procesných kódexoch (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), keďže tieto sa dotkli notárskej činnosti najmä rozšírením právomoci notárov viesť konanie o solučných úschovách.
Notársky poriadok. Komentár

2.212 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu