Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve

Točeková Jana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
VEDA
ISBN
A8640
EAN
A8640
Počet stran
240
Rok vydání
2012
Formát
17x24 cm
Predmetom publikácie sú Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Publikácia vychádza z najaktuálnejšieho tretieho vydania Zásad UNIDROIT z roku 2010. S cieľom ich komplexného a aktuálneho spracovania prvé tri kapitoly najskôr približujú históriu vzniku zásad, uvádzajú do problematiky prípravy a obsahu prvého vydania Zásad UNIDROIT z roku 1994 a venuje sa pozornosť aj ich druhému a tretiemu vydaniu. Problematika Zásad UNIDROIT je spracovaná so zreteľom na všeobecnejší kontext harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva a z hľadiska teórie práva osobitne aj v kontexte hierarchie prameňov práva. Zaoberá sa tiež vhodnosťou prípadnej legislatívnej kodifikácie Zásad vo forme dohovoru. Obsahovo najrozsiahlejšie sú štvrtá a piata kapitola, v ktorých sa podrobne analyzuje použitie Zásad UNIDROIT na vnútroštátnych a rozhodcovských súdoch. Obe kapitoly sa zameriavajú na rôzne alternatívy aplikácie Zásad, ktoré prichádzajú do úvahy podľa ich preambuly, a taktiež ponúkajú aj komparatívny náhľad na danú problematiku prostredníctvom porovnania s právnou úpravou iných krajín, resp. medzinárodných dohovorov. Využitie Zásad UNIDROIT je spracované s náležitým ohľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a osobitne tiež z hľadiska jej členstva v Európskej únii. Publikácia sa zaoberá aj ďalšími možnosťami použitia Zásad, konkrétne aplikáciou pri výklade alebo doplnení dokumentov medzinárodného práva, pri výklade alebo doplnení dokumentov národného práva ako vzoru pre normotvorcov, a taktiež aj inými alternatívnymi spôsobmi, nepredpokladanými ich preambulou. Záverečná kapitola sa v stručnejšom meradle venuje kritike Zásad a najvýznamnejším príkladom ich využitia v súdnej praxi.
Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve

266 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu