Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 2. vydanie

Mašľanyová Darina a kolektív

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
624
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2016
Formát
155x230 mm
ISBN
978-80-7380-618-7
EAN
9788073806187
Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom zložení podujal spracovať 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie učebnice Trestné právo hmotného – všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovaná jedenásť rokov po rekodifikácii Trestného zákona a päť rokov po 1. vydaní. Zapracované sú v nej aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného a súvisiacich právnych odvetví. Autori v nej reagujú na početné novely Trestného zákona, ako aj na zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky rešpektuje učebnica potreby štúdia na právnických fakultách. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ako i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia. Autorský kolektív verí, že učebnica sa stane pre študentov obľúbeným zdrojom informácií a radi ju odporučia svojim známym, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného.
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 2. vydanie

Ostatní s tímto titulem kupují:

Kriminalistika

Kriminalistika

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu