Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Vybrané aspekty starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov

Blahová Katarína

Dostupnost
skladem
Vydavatel
EQUILIBRIA
ISBN
978-80-8143-159-3
EAN
9788081431593
Počet stran
194
Rok vydání
2015
Formát
16x24 cm
Odborná publikácia je určená najmä študentom magisterského vysokoškolského štúdia Vysokej školy manažmentu v programoch Podnikový manažment, Znalostný manažment a v ďalších príbuzných odboroch pri štúdiu vyučovacieho predmetu Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov. Nadväzuje na predmet Základy pracovného práva, ktorý študenti absolvujú počas bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia, a preto publikácia nezahŕňa všetky ustanovenia obsiahnuté v Zákonníku práce a osobitných predpisov, aby nedochádzalo k nadmernému opakovaniu už naštudovanej problematiky. Rovnako môže poslúžiť aj využitiu v praxi a širšej odbornej verejnosti. Výklad jednotlivých kapitol - oblastí starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, je úmyselne redukovaný, aby čitateľa nezaťažoval pracovnoprávnou problematikou v širších súvislostiach, avšak má za cieľ objasniť vybrané aspekty spracovanej problematiky zamerané na jednotlivé etapy zamestnania, na osobitné kategórie zamestnancov a pod. Podrobnejšiu analýzu spracovaných pracovnoprávnych inštitútov čitateľovi pomôže dosiahnuť nahliadnutie do zoznamu použitej literatúry, vedeckých a odborných časopisov, prameňov práva a internetových zdrojov uvedených v závere publikácie. Text pozostáva zo sedemnástich kapitol. Každá z nich je venovaná vybranej problematike starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, resp. osobitným kategóriám zamestnancov vyžadujúcim si zvýšenú pozornosť zo strany zamestnávateľa. Publikácia zahŕňa okrem ustanovení zákonnej (povinnej) starostlivosti aj informácie patriace do kontextu zmluvnej a dobrovoľnej starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov.
Vybrané aspekty starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov

420 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu