Základy práva pre ekónomov

Holub, Veterníková, Kropaj, Magurová, Slezáková, Bartalská

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-513-2
Počet stran
356
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
Formát
14x21 cm
Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna gramotnosť súčasťou všetkých študijných odborov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom tejto učebnice je zvýšiť právne povedomie študentov neprávnických fakúlt. Právne povedomie tvoria predstavy o práve a názory na právo, to znamená, čo platí ako právo, čo je v súlade s právom a čo je v rozpore s právom. Tieto predstavy sa u študentov od skutočne platného práva veľakrát, niekedy aj veľmi podstatne, odlišujú. Učebnica podáva informáciu o tých odvetviach práva, s ktorými ekonóm príde v praxi najčastejšie do kontaktu. Učebnica vychádza z dlhoročnej skúsenosti autorského kolektívu s výučbou práva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Základom učebnice boli teoretické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti autorov jednotlivých častí učebnice, ich skúsenosti z pedagogického procesu, ako aj publikačné výstupy pre odbornú verejnosť.
Základy práva pre ekónomov

392 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Teória práva

Teória práva

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu