Zařazeno v kategoriích: Občanské právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Mediace dnes - realita a perspektivy

Malacka Michal a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-170-0
EAN
9788075021700
Počet stran
400
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
14x20 cm
Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejného sektoru a mnohých dalších v komparaci s úrovní demokratického zřízení společnosti, dostupnosti spravedlnosti a rozsahu spektra způsobu řešení sporů a konfliktů. Všechna tato témata a mnohá další jsou obsažena v publikaci, která představuje pokračující snahu o koncepční pojetí problematiky mediace a s ní souvisejících právních, sociologických, psychologických či politických a dalších aspektů na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého, prezentovanou odborníky z partnerských institucí včetně zahraničních. Tato kniha je kolektivním dílem autorů, kteří reflektují současný stav mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy z pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či politologie. Jednotlivé kapitoly této publikace se zabývají aktuálními otázkami, jež jsou předmětem zkoumání v rámci mediace a jejích metod. Monografie dále prezentuje výstupy z konferencí pořádaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde docházelo k diskuzím mezi teoretiky a praktiky, které se týkaly aktuálních metodologických a interdisciplinárních problémů. Multidisciplinarita a interdisciplinarita mediace s sebou přináší nové, doposud nezodpovězené otázky, zaměřené na vývoj a aktuální zkušenosti s mediací ve vybraných zemích Evropy, konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku, řešení problémů v současné mediační praxi, mediaci ve zdravotnictví, mediaci ve veřejném sektoru a další specifické případy a subprocesy v mediaci. Poslední část knihy je pojatá jako pojednání o mediaci v České republice v kontextu závěrů kulatých stolů na PF UP v Olomouci. Doufáme, že tato publikace bude dalším dobrým průvodcem všem zájemcům o mediaci.
Mediace dnes - realita a perspektivy

490 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu