Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Autorské právo

Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud

Kratochvíl Josef, Jakl Ladislav

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s. a Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
ISBN
978-80-7552-366-2
Počet stran
118
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
A5
Předložená publikace, jejímž autorem je Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a absolvent doktorského studia „Mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém vlastnictví“, se zabývá velmi aktuální problematikou vývoje a konstituování evropského patentu s jednotným účinkem a jednotného patentového soudu a právními a ekonomickými aspekty a důsledky jejich zavedení v Evropské unii a členských zemích. Publikace zahrnuje procesy, které probíhaly a stále ještě probíhají na úrovni EU i na úrovni jednotlivých č lenských států, zejména ČR. Podrobně se analyzuje dosavadní vývoj v oblasti ochrany technických řešení, patentové ochrany v jednotlivých systémech, především v mezinárodním systému podle Smlouvy o patentové spolupráci a evropském regionálním systému podle Dohody o udělování evropských patentů. Vychází se z teoretických a historických základů zkoumané problematiky v konkrétních ekonomických a právních souvislostech. Nejvýznamnější část publikace se zabývá dosavadním vývojem jednání o otázkách konstituování patentu s jednotným účinkem a právními normami o. evropském patentu s jednotným účinkem. Významná část práce se zabývá problematikou jednotného evropského patentového soudu, jeho navrhovanou strukturou, zajištěním personálního obsazení a zejména ekonomickými otázkami, tedy problematikou soudních poplatků. Nejsou zde opomenuty ani otázky souladu předmětných evropských norem s ústavami některých členských států. V publikaci jsou provedeny analýzy a závěry konkrétních diskusí, názorů a studií vypracovaných na uvedené téma v některých členských státech, včetně stanoviska České republiky. Předpokládá se, že závěry práce a vytvořené teoretické výstupy mohou sloužit zejména politikům, rovněž odborné veřejnosti a manažerům při rozhodování o inovačních strategiích a ochraně a prosazování svých práv z průmyslového vlastnictví. Publikace je vydána v rámci koedičního projektu Metropolitan University Prague Press a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.
Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu