Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I.

Štěrbová Dana, Rašková Miluše

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita Palackého v Olomouci
ISBN
978-80-244-5025-4
EAN
9788024450254
Počet stran
158
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2016
Monografie se soustředí na aspekty lidského sexuálního a reprodukčního chování, které jsou společensky nejzávažnějšími projevy sexuality. Publikace zahrnuje informace vedoucí k větší odpovědnosti za vlastní sexuální zdraví, k bezpečnému a zodpovědnému sexuálnímu chování, prostřednictvím kterého lidé (i s disabilitou) dokážou na akceptovatelné úrovni naplňovat své sexuální potřeby. Zaměřuje se na sexuální zneužívání včetně osob s mentálním postižením. Pozornost je věnována tématu pomáhající profese, oblasti postojů a sexuality včetně rodiny, v níž se vyskytuje jedinec se zdravotním postižením a problematice sexuality v kontextu výchovy a vzdělávání v kurikulárních dokumentech na státní a školské úrovni. Jsou též popsána specifika přístupů ve vzdělávání k osobám s mentálním postižením.
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I.

200 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu