Teória práva

Fábry Branislav, Kasinec Rudolf, Turčan Martin

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-595-8
Počet stran
360
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
14x21 cm
Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také. Učebnica je členená do dvadsiatich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od miesta, významu, pojmu a podstate práva, cez jeho platnosť a účinnosť, právne normy, systematiku práva, právne pramene, až po právnu zodpovednosť, aplikáciu práva či argumentáciu a interpretáciu v práve. Publikácia je určená predovšetkým študentom prvého ročníka právnických fakúlt. Môže byť však zdrojom informácií aj pre praktických právnikov, prípadne neprávnikov, ktorí sa zaujímajú o právo.
Teória práva

451 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu