Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

Ševcová Katarína

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-49-7
EAN
9788089603497
Počet stran
196
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je odôvodnená možnosťou pochybenia v procese súdneho rozhodovania s dôrazom na objavenie sa nových skutočností, rozhodnutí, dôkazov. Tento mimoriadny opravný prostriedok bol ustanovený ako výnimočný mechanizmus voči nezmeniteľnosti právoplatného súdneho rozhodnutia. Monografia sa snaží vymedziť historické korene a vývoj tohto inštitútu, porovnať žalobu na obnovu konania s podobnými inštitútmi v procesných poriadkoch iných krajín a hlavne poukázať na sporné otázky právnej úpravy, ktoré sú problematické pre súdnu prax a ponúknuť návrhy na zlepšenie a doplnenie právnej úpravy de lege ferenda.
Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

700 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu